PvdA: meer zekerheid voor mensen die nu hulp krijgen

Mensen die huishoudelijke hulp krijgen uit de AWBZ dienen met de invoering van de nieuwe welzijnswet WMO tijdelijk vrijgesteld te worden van een nieuwe beoordeling. Met dit voorstel wil de PvdA mensen meer zekerheid te geven...

Kamerlid Verbeet van de PvdA wil mensen op die manier wat meer zekerheid geven, zei ze maandag tijdens het Kamerdebat over de nieuwe wet. Het CDA twijfelt daar nog aan. Kamerlid Mosterd van het CDA wil van staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) weten of dat de overgang van de huishoudelijke hulp naar de gemeenten makkelijker maakt.

Daarnaast wil de PvdA dat mensen die een afwijzing voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp krijgen van een gemeente, voor een onafhankelijk tweede oordeel (second opinion) naar een speciale ombudscommissie kunnen stappen. D66 en de SP steunen dit plan. De VVD vindt het niet nodig, omdat er al gemeentelijke commissies zijn die zich over klachten buigen. Die houden zich wellicht nu voornamelijk met dakkapellen bezig, maar volgens de VVD zullen de al bestaande commissies de nodige kennis over de WMO vanzelf in huis halen. De liberalen bedoelen hiermee de commissies voor beroep en bezwaar, die de weg naar de bestuursrechter mogelijk maken.

De PvdA vreest verder dat de eigen bijdragen voor de AWBZ, de welzijnswet WMO en andere zaken, zoals die voor tafeltjedekje en de no-claim uit de zorgverzekeringswet te hoog kunnen oplopen. ‘Wat te doen met ouderen die daardoor geen geld hebben om aan activiteiten deel te nemen en daardoor vereenzamen?’ Zij wil dat de eigen bijdragen voor al deze zaken niet hoger oplopen dan de maximale inkomensafhankelijke eigen bijdrage die mensen nu voor alle AWBZ-voorzieningen betalen. Het CDA is het daar niet mee eens. Die partij wil alleen de eigen bijdragen van de WMO en de AWBZ onder die zogenoemde anticumulatieregeling laten vallen.

Een Kamermeerderheid van onder meer de VVD, PvdA en SP vindt dat Ross het altijd aan de mensen zelf over moet laten of ze gebruik maken van door de gemeente ingekochte hulp, of dat ze daarvoor een geld willen hebben dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden binnen de bestaande regels. Ross wil de keuze voor een zogenoemd persoonsgebonden budget voor een aantal zaken aan gemeenten overlaten.

De PvdA en de SP willen bovendien dat gemeenten het geld voor de huishoudelijke hulp niet aan andere zaken mogen uitgeven. Maar de VVD en het CDA voelen er niets voor om dat geld te ‘oormerken’.

Meer over