PvdA: meer bouwen voor jongeren op platteland

DEN HAAG (ANP) - De PvdA wil het platteland 'jong en vitaal' houden en pleit daarom voor het bouwen van betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen. Mensen met een sociale, economische of historische binding krijgen voorrang op de woningmarkt.

Dat staat in het zaterdag in het Friese Grouw gepresenteerde boekje 'Mensenwerk in het landelijk gebied'. Het gaat om een pakket maatregelen, die nodig zijn omdat volgens de partij van Wouter Bos, opgegroeid in een dorp maar tegenwoordig Amsterdammer, het landelijk gebied ,,in hoog tempo vergrijst''.

Jonge gezinnen trekken weg omdat er geen werk meer is of omdat het huren of kopen van een huis onbetaalbaar is geworden. Jongeren voelen zich steeds minder betrokken. Voorzieningen vallen weg waardoor vooral alleenstaande ouderen het maar met moeite redden, stelt de grootste oppositiepartij ruim een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Senioren

Betaalbare huizen zijn nodig voor genoemde groepen, maar overigens ook senioren. ,,Het platteland is niet alleen voor de rijken.'' Verder wil de PvdA ruimte voor lokale initiatieven, via het instellen van dorpsraden. Door middel van een eigen buurt- of dorpsbudget bepalen bewoners zelf waaraan zij geld willen uitgeven, bijvoorbeeld onderhoud van plantsoenen.

De PvdA wil startende en innoverende ondernemers tegemoetkomen. Ze ziet kansen voor landbouw, natuurbeheer en toerisme. Maar ook ondernemers die voorzieningen in stand houden en willen opzetten waar ze ontbreken, moeten de ruimte krijgen.

Een ander opvallend voorstel is gratis openbaar vervoer als impuls voor het platteland, voor doelgroepen zoals mbo-studenten van 16 en 17 jaar en bejaarden. Tweede Kamerlid Dijksma pleitte vorig najaar daar al voor.

Meer over