Update

PvdA: kosten kabinetsplan Hedwigepolder niet te verantwoorden

Het kabinetsplan voor de Hedwigepolder en andere polders in Zeeland is een veel te dure oplossing om tegemoet te komen aan de afspraken met Vlaanderen om de natuur te herstellen na het verdiepen van de Westerschelde.

Redactie
Tweede Kamerlid Lutz Jacobi. Beeld anp
Tweede Kamerlid Lutz Jacobi.Beeld anp

Volgens PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi is het in een tijd van grote bezuinigingen niet te verantwoorden dat voor de kabinetsplannen minimaal 190 miljoen euro nodig is. De oppositiepartij zou dat geld liever aan zaken als het passend onderwijs besteden. De PvdA vindt dat het kabinet zich aan de in 2005 met Vlaanderen gemaakte afspraken moet houden.

Ook D66 stelt dat het plan-Bleker 'bakken extra geld' kost: minimaal 70 miljoen in het beste geval, maar meer als Vlaanderen niet meebetaalt of Zeeland Seaports schadevergoeding eist. Ze stelt ook dat in het voorstel van Bleker meer polders onder water gaan, meer boeren getroffen worden en de 900 leden van golf- en schietclub de Appelzak waarvan het terrein onder water gaat.

'Oneerlijk'
D66 noemt de extra kosten voor de Hedwigepolder oneerlijk tegenover de mensen die als gevolg van bezuinigingen uit het Catshuis zullen moeten inleveren. 'Het is paradoxaal dat in het Catshuis wordt gezweet op teksten die ingrijpen in de zorg moeten goedpraten, terwijl de euro's vrijelijk door de Westerschelde stromen.'

Ook de SP is tegen het plan-Bleker. 'Een baggerplan, geen oplossing voor de Zeeuwen.' GroenLinks ziet er ook niks in, en beschouwt het vooral als 'een gekunstelde oplossing' die bovendien heel duur is. GroenLinks vindt dat het kabinet de afspraken met de Vlamingen moet uitvoeren en het beloofde natuurherstel moet leveren, bijvoorbeeld door ontpoldering van de Hedwigepolder.

Koppejan: einde discussie
Het is tijd om de langslepende discussie over de Hedwigepolder af te sluiten. Nog langer wachten vergroot de kans dat de hele polder onder water gaat. Dat zei CDA-Tweede Kamerlid Ad Koppejan tijdens het debat. 'Het is een moeilijk moment voor mij en de Zeeuwen', aldus Koppejan. Volgens hem ligt er nu een compromis dat pijn doet en waarvan niemand echt blij wordt. 'Maar voortzetting van de discussie levert alleen maar verliezers op.'

Koppejan vindt dat 'de winst' nu gepakt moet worden, omdat het alternatief is dat de Hedwigepolder anders helemaal onder water gaat. 'Dan red ik liever nu twee derde van de polder.' De CDA'er vindt dat het na dit compromis wel afgelopen moeten zijn met ontpolderingen in Zeeland.

undefined

Meer over