PvdA en VVD: paars akkoord moet aangepast

De fracties van PvdA, VVD en D66 hebben dinsdagochtend welwillend gereageerd op het financieel akkoord voor het tweede paarse kabinet....

Van onze verslaggevers

DEN HAAG

De PvdA-fractie heeft haar onderhandelaar Wallage gevraagd terug te gaan naar de onderhandelingstafel om iets te doen aan het percentage voor ontwikkelingshulp dat blijft staan op 0,8 procent van het Bruto Nationaal Product. Het PvdA-congres wilde een stijging naar 1,0 procent, de VVD wilde bezuinigen van 0,8 naar 0,7 procent.

Wallage zei daarover gisteren: 'Mijn eigen fractie heeft daar behoorlijk de smoor over in. Ik denk niet dat we veel verder komen dan wat er is afgesproken, maar ik zal zeker weergeven wat er in de fractie aan gedachten leeft.'

Er bestond scepsis in de PvdA-fractie over meevallers uit extra aardgasbaten, die voor nieuw beleid mogen worden gebruikt. Omdat de energieprijzen laag zijn, zal dit naar verwachting niet veel geld opleveren. 'Daarover moet een goed gesprek worden gevoerd', zei een PvdA-prominent.

De VVD-fractie heeft moeite met de bezuinigingen op Defensie en Landbouw. Het pakket van 375 miljoen dat de nieuwe minister van Defensie moet vaststellen in een nieuwe Defensienota, werd te veel ineens gevonden.

Op verzoek van zijn fractie zal Bolkestein dit vandaag aansnijden in het gesprek met zijn twee collega's. De liberalen zien liever een oplopend bedrag, te beginnen bij 125 miljoen in het eerste jaar naar 250 en 375 miljoen in latere jaren.

De onduidelijkheid over de manier waarop de stijgende medicijnkosten moeten worden bestreden, was reden voor alledrie de fracties hun bezorgdheid uit te spreken. Er dreigt daar een tegenvaller van 1,7 miljard.

Over de toekomst van Schiphol moet het nieuwe kabinet nog dit jaar een beslissing nemen, hebben de onderhandelaars en informateurs gisteren besloten. De VVD wilde per se in het regeerakkoord vastleggen dat Schiphol mocht groeien of dat voor een nieuwe locatie werd gekozen. Maar drie onderzoeksinstituten die het cijfermateriaal moesten aanleveren voor zijn keuze, konden het niet eens worden. 'Er zit niks anders op dan de onderzoeken voort te zetten', aldus Bolkestein.

Het Centraal Planbureau en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium hadden op basis van eigen cijfers berekend dat Schiphol tot 2010 zeker 60 miljoen passagiers per jaar kan verwerken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vocht de conclusies echter aan, omdat daarin naar zijn idee onvoldoende rekening is gehouden met geluidshinder en veiligheidsaspecten.

De drie moeten nu van PvdA, VVD en D66 opnieuw om tafel gaan zitten en tot een eensluidend oordeel komen. Op basis daarvan zal het nieuwe kabinet voor 1 januari 1999 besluiten of Schiphol mag groeien, tenminste voor de middellange termijn, zei D66-onderhandelaar T. de Graaf. Als er op Schiphol geen ruimte is, moet het kabinet een 'concreet voorstel voor een aanvullende locatie doen'. De drie partijen denken dat de keuze dan gaat tussen Lelystad en een eiland in de Noordzee.

Meer over