PvdA en D66 tegen trager invoeren van klasverkleining

PvdA en D66 willen niet dat minister Hermans van Onderwijs de klassenverkleining langzamer gaat invoeren dan hij eerder heeft toegezegd....

Minister Zalm van Financiën heeft zijn oog laten vallen op de 1,3 miljard gulden voor klassenverkleining, die voor 2004 gerealiseerd moet worden. Door de klassenverkleining langzamer te realiseren zouden enkele honderden miljoenen guldens beschikbaar komen.

PvdA-Kamerlid Barth vindt uitstel van de klassenverkleining niet te verkopen aan de kiezers. 'Het was een verkiezingsbelofte van alle regeringspartijen. Daar hebben we ons aan te houden.'

Haar collega Lambrechts van D66 zou het een zeer demotiverende maatregel voor het onderwijsgevend personeel vinden. 'De beloofde extra investeringen in het primair onderwijs hebben leerkrachten eindelijk weer vertrouwen in de politiek gegeven. Dat is in één klap weg als de klassenverkleining wordt uitgesteld.'

De vereniging van schoolleiders is verontrust en woedend over het feit dat minister Zalm zijn collega van Onderwijs onder druk zet om een deel van de budgetten voor klassenverkleining af te staan.

Voorzitter T. Duif rekent erop dat de Tweede Kamer minister Hermans aan zijn beloften zal houden. 'De klassenverkleining is onderdeel van een groot project om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de werkdruk te verlagen en het beroep een beter aanzien te geven. De scholen hebben al veel energie gestoken in het project om herintreedsters binnen te halen en de modernisering van de arbeidsverhoudingen. '

Minister Hermans en staatssecretaris Adelmund laten weten dat zij onverkort willen vasthouden aan de klassenverkleining in het tempo zoals dat in het regeerakkoord is afgesproken. 'Alles gaat door zoals wij dat van plan waren', aldus Hermans.

Meer over