PvdA-commissielid verwijt Spekman vuil spel in zaak-Merkies

Uit onvrede over de gang van zaken tussen de Partij van de Arbeid en Europarlementariër Judith Merkies heeft Annemarie Mijnsbergen, lid van de PvdA-commissie Naleving Gedragscode, haar functie neergelegd. Dit blijkt uit een vertrouwelijke mail die in handen is van de Volkskrant (zie onderaan dit artikel).

Willem de Gelder en Jan Hoedeman
PvdA-voorzitter Hans Spekman (L) afgelopen woensdag met burgemeester Bas Eenhoorn van Alphen aan den Rijn. Beeld anp
PvdA-voorzitter Hans Spekman (L) afgelopen woensdag met burgemeester Bas Eenhoorn van Alphen aan den Rijn.Beeld anp

De PvdA en Judith Merkies zijn druk bezig om tot een schikking te komen over rehabilitatie voor Merkies. De PvdA-Europarlementariër stond vrijdag tegenover haar partij in de rechtbank om een rectificatie af te dwingen van eerdere uitlatingen door partijvoorzitter Hans Spekman, waarin hij haar integriteit in twijfel trok.

Het oordeel van de commissie was nog niet afgerond en correspondentie is in handen van Spekman een eigen leven gaan leiden, waardoor Merkies in problemen kwam, zo staat in de mail te lezen. Mijnsbergen schrijft: 'Als dit politiek bedrijven is en dat vaker voorkomt, dan is het met het politieke klimaat en wellicht zelfs met de Nederlandse democratie treurig gesteld.'

Mijnsbergen schrijft dat alle leden van de PvdA-Eurodelegatie zich aan de gedragscode hebben gehouden: 'Er is geen enkele reden, voor wat betreft de terugbetaling van de dagvergoedingen door Judith, daaraan te twijfelen.'

Schikking
De rechter besloot dat opnieuw naar een schikking zoeken de beste optie was. Als dat komende dinsdag niet is gelukt, zal er alsnog een vonnis volgen. De beslissing van de rechter is opvallend, omdat het PvdA-bestuur en Judith Merkies vorige week al om de tafel zaten om tot een schikking te komen.

Merkies eist rectificatie omdat Spekman tegenover de PvdA-leden suggereerde dat Merkies niet integer is omgegaan met haar dagvergoedingen in het Europees Parlement. Volgens de PvdA-gedragscode ontving zij tweederde van deze vergoeding onterecht. Dat geld had zij volgens de PvdA meteen terug moeten storten, maar dit deed ze pas afgelopen zomer. Merkies wijst echter op een rapport van de Commissie Naleving Gedragscode van de PvdA, waaruit blijkt dat ze niets fout zou hebben gedaan.

Harde woorden
Bij het kort geding vrijdagmiddag in de rechtbank in Amsterdam vielen harde woorden over en weer. Zo vergeleek de advocaat van Merkies de PvdA met een omgekeerde wasstraat: 'Je gaat er schoon in en je komt er vies weer uit.' Volgens de advocaat deed het partijbestuur er alles aan om te voorkomen dat Merkies nog een termijn Europarlementariër zou zijn. Spekman zou haar neergezet hebben als graaiende volksvertegenwoordiger. 'Bewuste karaktermoord', aldus de advocaat.

De advocaat van de PvdA bracht een nieuw rapport van de Commissie Naleving Gedragscode ter tafel, waarin wordt beweerd dat Merkies de controle van haar financiën bewust zou hebben tegengewerkt. Bovendien zou ze meerdere keren hebben gevraagd of ze het geld zou mogen besteden, bijvoorbeeld aan een extra medewerker. Met het oog op dit rapport had Spekman zich nog mild uitgelaten over Merkies, vond de advocaat.

PvdA-Europarlementariër Judith Merkies komt met haar advocaat Stefan Kalff (R) aan bij de rechtbank in Amsterdam. Beeld anp
PvdA-Europarlementariër Judith Merkies komt met haar advocaat Stefan Kalff (R) aan bij de rechtbank in Amsterdam.Beeld anp

De e-mail van Annemarie Mijnsbergen aan PvdA-voorzitter Hans Spekman en Judith Merkies:

Beste Hans, Beste Judith,

Jullie zullen niet uitzien naar het kort geding vandaag en velen met jullie betreuren dit kort geding. Het is schadelijk voor jullie persoonlijk, voor onze partij, voor de politiek, maar ook voor de Commissie Naleving Gedragscode (Commissie) en dus ook voor mij persoonlijk.

Ik zit al jaren, met veel plezier in de Commissie en ben er trots op dat de Commissie al die jaren tot een positief oordeel over de verantwoording is gekomen. Als ik het dossier weer open sla, moet ik constateren dat dat vrijwel elk jaar weer - in meer of mindere mate - voor zowel de Commissie, als de leden PvdA Eurodelegatie een resultaat was om trots op te zijn. Elk jaar waren er wel discussiepunten die - in goed overleg - werden geslecht. Enige punt waar we bijna nooit in slaagden, is het tijdig afronden van verantwoording en oordeel.

Ik ga mij verder niet mengen in dit conflict, maar ben, als lid Commissie Naleving Gedragscode - helaas - partij en wil dat jullie beiden weten dat ik de correspondentie tussen partijbestuur/partijvoorzitter en de Commissie, persoonlijk, als niet verzonden beschouw. Nadrukkelijk met de toevoeging 'persoonlijk', want dit bericht is, weliswaar als lid van de Commissie, op persoonlijke titel. In dit bericht verwoord ik nergens de standpunten van de overige leden van de Commissie, de heren Ouwerkerk en Witteveen. Duidelijk zal zijn dat het feit dat ik dit bericht op persoonlijke titel schrijf, betekent dat de heren Ouwerkerk en Witteveen niet bereid waren tot het nemen van afstand van de correspondentie op deze wijze. De heren Ouwerkerk en Witteveen zijn op de hoogte van dit bericht en ik stuur betrokkenen dit bericht in cc.

Ik ben van mening dat de Commissie in de zomer van 2013 uitsluitend aan het partijbestuur/de partijvoorzitter had moeten laten weten dat de Commissie er nog niet in was geslaagd het eindoordeel over de periode 2009 tot en met 2012 af te ronden en dit te betreuren. Dat had de Commissie moeten doen na de leden PvdA Eurodelegatie daarover te informeren. Dit uitsluitend met het doel te komen tot afronding van verantwoording en oordeel over deze periode op korte termijn. Ik betreur de correspondentie tussen de Commissie en partijbestuur/partijvoorzitter, inhoud daarvan en toonzetting daarvan ten zeerste en neem in deze mijn eigen verantwoordelijkheid: ik had toentertijd al ofwel deze correspondentie moeten voorkomen, dan wel daar afstand van moeten nemen. Wij rapporteren als Commissie aan de PvdA Eurodelegatie en hebben ons in deze niet aan onze opdracht gehouden.

Ik leg mij zonder meer neer bij oordeel kandidaatstellingscommissie en partijbestuur t.a.v. de kandidaatstelling in het volle vertrouwen dat kandidaatstellingscommissie en partijbestuur die opdracht goed hebben uitgevoerd. Ik betreur dat partijbestuur/partijvoorzitter het oordeel van de Commissie naast zich neerlegt en zich beroept op de correspondentie van de zomer 2013. Dit ook omdat het ging om vertrouwelijke informatie en het nooit de bedoeling is geweest deze openbaar te maken, dan wel in een kort geding te gebruiken. Ook betreur ik dat de partijvoorzitter dit doet zonder de Commissie daarover te informeren.

Het oordeel van de Commissie is naar mijn mening volstrekt helder: alle leden PvdA Eurodelegatie hebben zich aan de Gedragscode gehouden en er is geen enkele aanleiding daaraan, voor wat betreft de terugbetaling van de dagvergoedingen door Judith, daaraan te twijfelen. En het uitspreken van twijfels in de openbaarheid is naar mijn mening al helemaal niet aan de orde en daarmee kom ik aan het begin van mijn e-mail: dat is schadelijk voor velen.

Ik kom uit een 'rood nest', ben sinds mijn 18e jaar lid van de PvdA, maar nooit politiek actief geweest. Die ervaring heb ik niet, al heb ik dat wel van dichtbij meegemaakt: mijn vader is jarenlang zeer actief geweest en dat heeft mij als kind er al van overtuigd dat een politieke carriere niets voor mij is. Deze kwestie sterkt mij in die overtuiging: als dit politiek bedrijven is en dat vaker voorkomt, is het met het politieke klimaat en wellicht zelfs de Nederlandse democratie treurig gesteld.

Ik hoop van harte dat jullie deze kwestie - ook na wat er de afgelopen weken is gebeurd - alsnog in goed overleg kunnen afsluiten. Jullie zouden daartoe, gezien jullie posities, in staat moeten zijn. Ik wens jullie daarbij veel wijsheid toe.

Voor mij is het tijd uit de Commissie te treden. Ik ben al jaren lid van de Commissie en volgens 'good governance-regels' al te lang. Al is dat te verantwoorden door het feit dat steeds sprake is van wisseling van leden van de delegatie. De Commissie heeft binnenkort (althans, ik neem aan dat die afspraak nu op korte termijn wordt gepland) een gesprek met Hans en dat lijkt mij een goed moment deze kwestie tussen Commissie en partijbestuur/partijvoorzitter af te sluiten en voor mij persoonlijk afscheid te nemen van de Commissie.

Met vriendelijke groet,
Annemarie Mijnsbergen

null Beeld anp
Beeld anp
Meer over