PvdA, CDA: halveer straf criminele getuige

PvdA en CDA willen het voor criminelen aantrekkelijker maken te getuigen tegen andere criminelen. In ruil voor zo'n belastende verklaring zou de criminele getuige in zijn eigen proces een strafvermindering met maximaal de helft moeten krijgen....

Dit bleek maandag in het Kamerdebat over een wetsvoorstel dat deals met criminele getuigen een wettelijke basis moet geven. De opstelling van PvdA-Kamerlid Van Oven verbaasde zowel Korthals als andere Kamerfracties, die zijn voorstellen 'wild' noemden.

Volgens de PvdA is het de vraag of criminelen bereid zijn te getuigen in ruil voor zo'n beperkte strafvermindering. Met hun getuigenis zetten ze immers hun veiligheid op het spel.

Van Oven stelde ook voor de criminele getuige de garantie te geven dat hij in ruil voor zijn getuigenis de strafvermindering ook werkelijk krijgt. Volgens het wetsvoorstel kan de rechter daar om zwaarwegende redenen van afwijken. 'Op die manier is het vlees noch vis', aldus het PvdA-Kamerlid. Wegens het ontbreken van steun, zag hij zich genoodzaakt dit voorstel in te trekken. 'Dat betreur ik ten zeerste. De kans van slagen van deze regeling loopt er verder door terug.'

Het debat wordt volgende week voortgezet.

Meer over