PvdA benutte het reces om... Ja, om wat eigenlijk?

Uw politieke nieuwsbrief

Raoul du Pré
William Moorlag (links) met fractiegenoot Gijs van Dijk in de Tweede Kamer. Beeld ANP
William Moorlag (links) met fractiegenoot Gijs van Dijk in de Tweede Kamer.Beeld ANP

Goedemiddag. In één Kerstreces kan er veel veranderen en tegelijk helemaal niets.

Hier zijn uw politieke Dagkoersen. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen kan ook. Regel het hier heel eenvoudig.

null Beeld de Volkskrant
Beeld de Volkskrant

STORM IN DE PVDA
Moorlag moet niet/wel/misschien/toch niet weg

Bij het verschijnen van de vorige Dagkoersen, op donderdag 21 december, had de PvdA net besloten dat William Moorlag gewoon in de Tweede Kamerfractie kon blijven. Vandaag zijn we 25 dagen verder en heeft de PvdA weer net besloten dat William Moorlag in de Tweede Kamerfractie kan blijven.

In de tussenliggende drie weken van het kerstreces kreeg het Kamerlid beurtelings te horen dat hij niet/wel/misschien/uiteindelijk toch niet weg hoefde en veranderden nogal wat van zijn partijgenoten gedurende de rit liefst twee keer van mening.

Zeker is dat de nieuwe partijvoorzitter Nelleke Vedelaar zichzelf op de kaart heeft gezet. Zij was het die op de avond van die 21ste december ingreep toen ze in de gaten kreeg dat fractievoorzitter Lodewijk Asscher van plan was om Moorlags verleden bij de Drentse sociale werkplaats Alescon met de mantel der liefde te bedekken. 'Om 22.53 uur ontving ik een telefoontje van Nelleke', schreef Moorlag later in die week aan Asscher, in correspondentie die circuleert binnen de partij. 'Ze vertelde dat er veel onrust in de partij was, dat ze veel mails en apps had ontvangen, dat ik geen goede verklaring had gegeven, dat de partij tegen schijnconstructies is, dat dit zo niet kan en dat alles bijeen ik zou moeten opstappen. Daarop heb ik rond middernacht met jou gebeld. Jij vond dat de partijvoorzitter dit niet kon doen, dat dit niet de lijn was.'

Daarmee is in het kort de affaire geschetst. Moorlag wilde van geen wijken weten, Asscher voelde zich overvallen door het partijbestuur, Vedelaar zelf was al snel bereid tot een compromis maar kreeg weinig ruimte van haar mede-bestuursleden en in de fractie verloor Moorlag gaandeweg steun. In elk geval de Kamerleden Sharon Dijksma, Attje Kuiken en Henk Nijboer vroegen hem op zeker moment 'in het belang van de partij' de eer aan zichzelf te houden. Ook Asscher heeft die suggestie gedaan.

Maar Moorlag hield voet bij stuk en kreeg het door hem gevraagde onderzoek, dat hem alsnog grotendeels vrijpleitte. Waardoor de PvdA nu verder moet met een partijbestuur dat er kennelijk geen been in ziet om volksvertegenwoordigers weg te sturen zonder feitelijke inhoudelijke motivatie. En Moorlag met collega's die niet al te veel vertrouwen in hem toonden toen hij daar wel om vroeg.

Vedelaar had zondagavond geen trek om daarop met de redactie van de Volkskrant te reflecteren. Moorlag zelf evenmin. Hij wilde slechts bevestigen dat hij Kamerlid blijft en dat hij gewoon weer aan het werk wil: 'Het leven wordt voorwaarts geleefd.'

En achterwaarts begrepen. Wij wachten op Moorlags memoires.

Aldus de politieke rel in een notendop. Verslaggever Gijs Herderscheê schreef het verhaal achter het verhaal: hoe de politiek de afgelopen jaren kortte op de sociale werkplaatsen.

William Moorlag. Beeld Aurélie Geurts
William Moorlag.Beeld Aurélie Geurts

SP-LEIDER STELT ZICH VOOR
En zet nieuwe accenten

De tweede vrouw die zichzelf op de kaart zette tijdens het reces was de nieuwe SP-leider Lilian Marijnissen. Die gaf zaterdag haar eerste grote politieke interview in haar nieuwe functie en plaatste meteen haar eigen accenten.

Haar voorganger Roemer vermeed uitspraken over de wenselijkheid van immigratiedeals met Afrikaanse landen. Hij was tegen de Turkijedeal vanwege alle voorwaarden, maar wilde niet zeggen of dat ook geldt voor de toekomstige deals waar de EU en het Nederlandse kabinet op aansturen. Dat ontlokte CDA-voorman Buma vorig jaar nog de uitspraak dat de SP 'een geheim standpunt' had.

Daaraan maakte Marijnissen zaterdag een einde: zij zou het zou 'idioot' vinden om op voorhand uit te sluiten dat asielaanvragen voortaan buiten de EU worden afgehandeld. Ze heeft aarzelingen genoeg, maar geen principiële bezwaren.

Dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Op Twitter reageerden sommige SP'ers verontwaardigd. En zoals wel vaker verwoordde het voormalig Kamerlid Sharon Gesthuizen de interne kritiek het meest uitgebreid: 'Waar kan ik een uitspraak, een aangenomen congresmotie, een ledenraadpleging vinden die zegt dat de forse koerswijziging rond vluchtelingen, vandaag aangekondigd in de Volkskrant, die lijkt te zijn ingegeven vanuit electoraal oogpunt, nodig en wenselijk is? Ik herinner me vooral uitspraken van ons congres waarbij leden vroegen om humaan asielbeleid; waarbij werd aangegeven dat ik er nog een tandje bij moest zetten om voorop te gaan in die strijd. Net zoals dat op de partijraad vaker het geval was. Waar kan ik vinden dat het congres of de partijraad, de SP-leden van gedachten zijn veranderd?'

Komende zaterdag is de ledenraad in Hilversum. Misschien dat daar het antwoord komt.

Lilian Marijnissen Beeld Andy Tan
Lilian MarijnissenBeeld Andy Tan

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Wilt u deze nieuwsbrief per mail ontvangen? Meld u hier aan: volkskrant.nl/dagkoersen.

Meer over