'Psychoterreur' op de werkvloer komt veel vaker voor dan gedacht

Een beroerde werksfeer, altijd dezelfde personen die de rotklusjes moeten opknappen, grappen ten koste van collega's, seksisme en discriminatie: vijandig, vernederend of intimiderend gedrag op de werkvloer komt vaker voor dan gedacht....

Dat is de conclusie uit een onderzoek van FNV Bondgenoten onder tweeduizend kaderleden. Het beeld is negatiever dan de bond zelf vooraf had gedacht. Onderzoeker W. van Veelen spreekt zelfs van 'psychoterreur op het werk'.

Twee op de vijf respondenten (39 procent) vindt de werksfeer onprettig, 5 procent zelfs bedreigend. Van Veelen concludeert dat bedrijven er veel te weinig aan doen om het ongewenste gedrag tegen te gaan en oordeelt dat de kwaliteit van management en leidinggevenden als 'bedroevend slecht' wordt ervaren. Vorig jaar concludeerde FNV Bondgenoten al dat leidinggevenden vaak ook 'dader' zijn van pesten en sarren.

Naarmate de werkdruk hoger is, zal de sfeer in een bedrijf verslechteren. 'Werkdruk maakt niet alleen mensen ziek, maar verziekt dus ook de relatie tussen mensen', stellen de FNV-bonden. In 40 procent van de gevallen wordt niets aan het ongewenste gedrag gedaan; 69 procent vindt de leiding niet capabel.

Vooral de middelgrote bedrijven met tien tot honderd werknemers komen er in het onderzoek slecht vanaf. 43 Procent noemt de werksfeer onprettig tot bedreigend. De sfeer in een bedrijf blijkt slechter te zijn naarmate de werkdruk hoger ligt.

Discriminatie wegens huidskleur of geslacht komt nog in 10 procent van de bedrijven voor. In 22 procent van de ondernemingen worden bepaalde collega's geisoleerd en genegeerd en in 7 procent komt het regelmatig tot handtastelijkheden.

FNV Bondgenoten vindt het opmerkelijk dat bedrijven vaak niets ondernemen tegen ongewenst gedrag. Dat is volgens de bond in strijd met de Arbowet, want die verplicht bedrijven een beleid te voeren waarin intimidatie, agressie en geweld worden tegengegaan. Maatregelen blijken te helpen, aldus onderzoeker Van Veelen. 'Inzet van beleid, werkoverleg en stijl van leidinggeven zorgen voor een betere sfeer en het minder plaatsvinden van vormen van ongewenst gedrag.'

Meer over