Psychopathie als handicap

'Psychopaten zijn mensen met een handicap', zegt psychiater Robbert-Jan Verkes (Donders Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen), die afgelopen week met promovendus Inti Brazil de resultaten van EEG-onderzoek bij achttien mensen met psychopathie (en achttien gezonde controles) online publiceerde (Brazil et al, Biological Psychiatry).


De EEG-opnames laten zien dat de ACC, een sleutelgebiedje tussen het limbische systeem (waar de emotionele processen in de hersenen zich afspelen) en de prefrontale cortex (waar cognitieve controle plaatsvindt) minder actief is wanneer psychopaten anderen een fout zien maken. Verkes: 'Normaal wordt de ACC niet alleen actief als we zelf een fout maken, maar ook als we anderen een fout zien maken. Door deze onbewuste 'empathische' reactie leren mensen, heel efficiënt, van fouten van anderen. Dit ontbreekt bij psychopathie.'


Dat mensen met psychopathie slecht afstemmen op andermans emoties, was al langer bekend. Ze gaan recht op hun doel af, en laten zich daarbij door niets of niemand weerhouden. In mildere vorm is dat een eigenschap die van pas kan komen als er pijnlijke beslissingen genomen moeten worden. Maar als signalen van pijn en angst niet worden herkend, ligt de weg vrij voor gewelddadig gedrag.


Omgekeerd zijn psychopaten zelden onder de indruk van gewelddadige bedreigingen aan hun adres. Verkes: 'Ze kennen geen angst, dus je kunt ze ook geen angst aanjagen. Nog niet gepubliceerd onderzoek laat zien dat psychopaten op boze gezichten niet ontwijkend reageren.'


Het is een zeer lastig te behandelen handicap, zegt Verkes. 'Mensen emotioneel gevoeliger maken voor anderen lukt niet, en dreigen met straf helpt zeker niet. In de kliniek proberen we mensen te leren zich aan afspraken te houden en de schuld voor problemen niet altijd buiten zichzelf te leggen.' Bij mensen met een hoge mate van psychopathie ziet Verkes voorlopig meer in blijvende controle na ontslag uit de kliniek, dan in langdurige behandeling gericht op empathisch gedrag.


Meer over