Nieuws

Psycholoog Van Oudenhoven-van der Zee gaat het SCP leiden

Karen Van Oudenhoven-van der Zee wordt de nieuwe directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten. Per 1 oktober is zij de opvolger van Kim Putters, die het Planbureau sinds 2013 leidde.

Raoul du Pré
Karen van Oudenhoven-van der Zee. Beeld
Karen van Oudenhoven-van der Zee.

Prof. dr. Van Oudenhoven-van der Zee werkte de afgelopen jaren als conrector en decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook bekleedde ze de leerstoel Interculturele Competentie. Eerder was zij onder meer decaan aan de Universiteit Twente en directeur van het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Van Oudenhoven-van der Zee studeerde Psychologie in Groningen en promoveerde daar op onderzoek naar verwerking van chronische ziekte en kwaliteit van leven.

Het SCP is het belangrijkste adviesorgaan van kabinet en parlement in zaken over kwaliteit van leven. Eerder deze week nog publiceerde het bureau de Monitor Brede Welvaart, waarin het de noodklok luidde over de kansenongelijkheid van laagopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond.

Van Oudenhoven-van der Zee denkt bij het SCP haar ‘passie’ te vinden om vanuit de wetenschap mee te denken over de inrichting van het land. ‘Er gebeurt veel in de samenleving: de klimaatcrisis, de naweeën van corona en de oorlog in Oekraïne, die ook bij ons voelbaar is. Kennis vanuit het perspectief van burgers en met een stevige wetenschappelijke basis kan helpen om beleidskeuzes te maken die voorkomen dat mensen buitengesloten worden of de sociale ongelijkheid toeneemt.’