Provincie vraagt meer geld voor witte leerling

Gedeputeerde Staten van de drie noordelijke provincies, en van Overijssel en Zeeland pleiten bij het ministerie van Onderwijs voor meer geld voor witte achterstandsleerlingen....

' De autochtone leerling gaat achteruit', aldus de Friese gedeputeerde Bertus Mulder. Reden voor GS van Friesland om zich actief te bemoeien met het wegwerken van de achterstanden.

Minister Van der Hoeven zal voor de zomer haar plannen bekendmaken. Meer geld zit er niet in, aldus haar woordvoerster. 'Er wordt juist bezuinigd .'

Meer over