Provincie vangnet krantenuitgever

Een meerderheid van Provinciale Staten van Limburg gaat er vrijdag mee akkoord dat de provincie zich voor 10 miljoen euro garant stelt voor bank-leningen die de Vlaamse uitgever Concentra nodig heeft voor de financiering van het overnamebod op het Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad.

VAN ONZE VERSLAGGEVER PETER DE GRAAF

MAASTRICHT - miljoen euro is het bedrag waarvoor de provincie Limburg zich garant stelt

De nakende overname van de huidige eigenaar Mecom door De Persgroep heeft daar geen verandering in gebracht, zeggen CDA, PvdA, SP en GroenLinks. Concentra wil Media Groep Limburg (MGL) van Mecom kopen voor 46,5 miljoen euro. Het leeuwendeel daarvan wordt gefinancierd met bankleningen. Concentra heeft de provincie gevraagd garant te staan voor de aflossing en rentebetalingen op die kredieten, omdat het anders 'hoogst onzeker' is of de banken willen meedoen, aldus het voorstel van het provinciebestuur.

'Het is geen staatssteun, maar een garantstelling', vindt CDA'er Anja van den Beuken. 'Bij de doorstart van Nedcar hebben we ook garant gestaan - dat is heel succesvol gebleken', aldus PvdA'er Weike Medendorp. De VVD, fel tegenstander, denkt daar anders over. 'Natuurlijk is het staatssteun', zegt VVD'er Anton Kirkels. 'Concentra kan gemakkelijker en tegen lagere tarieven geld lenen.'

De inlijving van Mecom door De Persgroep voor 245 miljoen euro, maandag bekendgemaakt, leidde tot de nodige consternatie in Limburg. Zou die deal gevolgen hebben voor de overname van MGL, nu nog eigendom van Mecom, door Concentra? De Limburgse kranten smachten er al zo lang naar om te worden verlost van het knellende financiële juk van de Britse investeringsmaatschappij.

'Het was voor ons een volslagen verrassing', zegt hoofdredacteur Huub Paulissen van beide Limburgse kranten. 'We hadden liever gezien dat Van Thillo (topman van De Persgroep, red.) nog een week had gewacht. Nu ontstaat weer politiek rumoer: als de Limburgse kranten toch in goede handen zijn, is die garantstelling dan nog wel nodig?' Hijzelf blijft overigens 'een lichte voorkeur' voor Concentra boven De Persgroep behouden.

De twee overnames dreigden door elkaar heen te gaan lopen. Want het overnamebod van De Persgroep op Mecom is inclusief de MGL. Van Thillo zou wel gebonden zijn aan de doorverkoop van MGL aan Concentra, onder de afgesproken voorwaarden. Concentra-topman Marc Vangeel verzekerde provinciebestuurder Ger Koopmans dat de deal gewoon kan doorgaan. Ook Mecom gaf die garantie af aan de ondernemingsraad van MGL.

Het politieke rumoer bleek snel gesust. Volgens de SP speelt het bod van De Persgroep geen rol. 'Die overname speelt pas tegen het eind van het jaar. De deal met MGL moet in augustus al rond zijn. Als we als provincie garant gaan staan, is de overname beklonken', aldus fractievoorzitter Daan Prevoo.

'De omstandigheden zijn in essentie niet veranderd', meent CDA-gedeputeerde Ger Koopmans. Maar dat vindt de VVD nu juist wel. 'Het bod van De Persgroep toont aan dat de markt zijn werk kan doen en dat de overheid zich niet met bedrijfsovernames moet bemoeien', aldus VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker. 'Er staat hier geen bedrijf op omvallen.'

De VVD wil daarom uitstel van de besluitvorming. Maar CDA, PvdA, SP en GroenLinks - goed voor een meerderheid - willen doorpakken.

Volgens de provincie wordt de garantie verleend ten behoeve van een nieuw op te richten Nederlands bedrijf ('Newco') - waarvan Concentra aandeelhouder is - dat MGL overneemt. De garantie, die elk jaar met 2 miljoen euro vermindert, is 'marktconform', aldus het provinciebestuur. 'Om staatssteun te voorkomen moet de provincie garanties verlenen onder voorwaarden die ook voor een particuliere investeerder aanvaardbaar zouden zijn.'

Het wordt beschouwd als ondersteuning van 'een financieel gezond Limburgs bedrijf' dat daarmee 'een betere economische toekomst kan creëren'. Volgens de journalistenvakbond NVJ is het in de afgelopen decennia niet eerder voorgekomen dat een overheid op deze manier steun verleent aan een krantenbedrijf.

undefined

Meer over