'Provincie laks bij uitdelen subsidies'

De provincie Noord-Holland verstrekt subsidies zonder te controleren hoe de ontvanger het geld besteedt. Ook krijgen instanties ongevraagd subsidies. Zo ontvangt Milieufederatie Noord-Holland al twintig jaar bijna vier ton van de provincie zonder daar aanvraag voor te hoeven doen....

Van onze verslaggeefster Seada Nourhussen

Dit blijkt uit een intern onderzoek van de commissie beleidsevaluatie van de provincie Noord-Holland dat maandag in de statenvergadering werd besproken. De commissie is ingesteld om het beleid van de provincie te evalueren.

Woordvoerder Krijn van Rijn van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, noemt de conclusie van het rapport onjuist. 'Het is een subsidievoorwaarde dat de ontvanger verantwoording aflegt over de besteding van het geld. Milieufederatie heeft steeds bewezen het geld goed te besteden en hoeft daarom niet opnieuw subsidie aan te vragen. Dit onderzoek is broddelwerk.'

Milieufederatie Noord-Holland, de koepelorganisatie van tweehonderd vrijwillige milieuorganisaties, ontvangt sinds 1984 jaarlijks ongeveer 350 duizend euro exploitatiesubsidie.

Vorig jaar bedroeg deze subsidie, bedoeld om personeels- en huisvestingskosten te financieren, 379 duizend euro.

Volgens statenlid Fleur Agema ontving de milieuorganisatie daarbovenop 80 duizend euro. Jaarlijks krijgt de milieuorganisatie nog eens enkele tienduizenden euro's subsidie voor afzonderlijke projecten, zoals acties.

Directeur Hugh Gallacher van Mileufederatie Noord-Holland zegt dat hij jaarlijks verslag doet aan de provincie. 'Maar wij krijgen nooit een reactie.'

Agema vermoedt dat ook Milli Görüs en de Anne Frank Stichting zonder toetsing geld ontvangen .

Meer over