Protocol

In het artikel 'Therapeut moet scoren met protocol' (de Volkskrant, 27 maart) treedt een lugubere overeenkomst aan het licht tussen de mededelingen over de bestrijding van het MKZ en de scoringsdrift van de 'protocollerende' psychiaters van Nederland....

Geestelijk welzijn in een beschaafd land met zulk een overvloedige welvaart, daar behoort heel anders naar gekeken te worden en daar is niets sentimenteels aan.

Steeds beter begrijp ik het antwoord van mijn oom: 'Iedereen die goed van buiten kan leren kan dokter worden, maar als je afstudeert ben je hooguit medisch ingenieur. Arts wordt je daarna pas.' Naar mijn indruk zijn prof.dr. J. Walburg en prof.dr. C. Hoogduin daar nooit aan toe gekomen.

Meer over