Protest bisschoppen kernproeven Frankrijk

De Nederlandse rooms-katholieke bisschopen hebben zich maandag aangesloten bij het internationale verzet tegen het Franse voornemen een nieuwe reeks atoomproeven te houden....

De Nederlandse kerkleider verstuurde namens de bisschopen een verklaring aan de Raad van Kerken in Frankrijk. Daarin scharen zij zich achter het protest van de Franse kerk tegen de proeven.

'Net als in uw eigen land maken veel van onze gelovigen zich grote zorgen over het besluit van uw regering om de kernproeven te hervatten', schreef Simonis in zijn brief aan Joseph Duval, voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie en medevoorzitter van de Franse Raad van Kerken. 'Hervatting van de kernproeven tast niet alleen het vertrouwen tussen de volkeren aan - basis der internationale vrede - maar evenzeer het milieu', aldus de kardinaal.

Meer over