Prostituees in Amsterdam mogen eigen bedrijf runnen

Amsterdam wil prostituees de mogelijkheid geven hun eigen prostitutiebedrijf te runnen. Het stadsbestuur begint een haalbaarheidsonderzoek en gaat op zoek naar een bonafide partij die eigenaar wil worden van vijf prostitutiepanden waar sekswerkers zelfstandig hun beroep kunnen uitoefenen.

redactie
null Beeld ANP
Beeld ANP

Hiermee kunnen sekswerkers 'een belangrijke stap zetten naar meer zelfstandigheid en onafhankelijkheid', zegt de gemeente. Ook zet de hoofdstad pooiers buitenspel, die nu prostituees voor zich laten werken. 'Het plan draagt bij aan het streven van de gemeente naar een prostitutiebranche zonder misstanden en met goede werkomstandigheden.' Amsterdam probeert al jaren de situatie in de prostitutiebranche te verbeteren en misstanden als mensenhandel, uitbuiting en slechte werkomstandigheden te bestrijden.

Veel sekswerkers hebben al lang de wens hun eigen onderneming te exploiteren. De Amsterdamse welzijnsstichting HVO-Querido is bereid sekswerkers te begeleiden bij het opzetten van een raamprostitutiebedrijf.
De vijf beschikbare panden bevinden zich op de Wallen en hebben negentien werkplekken voor ongeveer vijftig sekswerkers. Ze zijn in 2007 gekocht van voormalig seksbaas Charles Geerts door NV Stadsgoed, een dochter van woningcorporatie Stadgenoot.

Een eigen raambordeel runnen
Als het stadsbestuur geen betrouwbare partij vindt om de panden over te nemen, bekijkt de gemeente of zij 'eventueel' zelf eigenaar kan worden om de panden aan sekswerkers te verhuren. Amsterdam is hier in principe geen voorstander van, vanwege de vermenging van belangen. De stad is ook verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving.

De gemeente erkent dat het faciliteren van een prostitutiebedrijf niet zonder maatschappelijke, financiële en juridische risico's is. Die risico's worden de komende tijd 'nauwkeurig in beeld gebracht'. Daarna legt het stadsbestuur een definitief voorstel voor aan de gemeenteraad. Op zijn vroegst kunnen vrouwen vanaf juli hun eigen raambordeel runnen.

Lees ook het opiniestuk 'Red ons niet, geef ons rechten' over de rechten van sekswerkers vergeleken met andere werknemers of zelfstandigen.

null Beeld ANP
Beeld ANP
Meer over