Prof. dr. Maarten van Buuren, hoofd van het nieuwe Centrum voor Frankrijk-Studies in Utrecht: 'Steeds minder Nederlanders leren Frans'

'De kennis van de Franse cultuur is in Nederland zeer gering. De hetze rond het drugsbeleid staat er in principe los van, maar het tekent het gebrek aan wederzijds begrip....

- Is dat dan erg?

'Nederlandse bedrijven exporteren veel te weinig naar Frankrijk. Ze lopen zo'n twintig miljard aan omzet mis, omdat ze niet snappen hoe je met Fransen zaken moet doen. Ze werken liever met Duitsers en Engelsen. De komst van een Centrum voor Frankrijk-studies moet de Nederlander minder huiverig maken voor het zakendoen met Frankrijk.'

- Wat kan het centrum doen om die situatie te veranderen?

'We werken op twee manieren. De ene is de ontwikkeling van een soort kenniscentrum over de Franse taal en het onderwijs daarin. De andere is een postdoctorale opleiding van een jaar. Die richt zich op mensen uit het bedrijfsleven en hoge ambtenaren die met Frankrijk te maken hebben. We willen doctoraalgeschoolde mensen; die hebben tenminste een niveau waarop je niet alles meer hoeft uit te leggen. De lessen worden verzorgd door onder andere de Franse ambassade. Ook de Hogeschool van Utrecht doet mee.'

- Wat is het doel van het kenniscentrum?

'Steeds minder Nederlanders leren Frans. Het Franse taalonderwijs wordt overal wegbezuinigd, vooral op de middelbare beroepsopleidingen. We willen daar de aandacht op vestigen. Het niveau moet ook omhoog. Wij ontwikkelen plannen voor beter onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld door nieuwe media in de lessen te introduceren. We doen onderzoek naar de bruikbaarheid van het Internet voor alles dat met de taal en het land te maken heeft.'

- Hoe is het idee voor een Centrum voor Frankrijk-studie ontstaan?

'Het initiatief is genomen door de Universiteit Utrecht. Zij draait op voor de kosten; het ministerie van Onderwijs weigert enige subsidie.'

- Waarom?

'Ik kreeg min of meer te horen dat ze nog zo pissig zijn op Frankrijk vanwege de problemen tussen Kok en Chirac, dat ze besloten ons voorlopig niet financieel te steunen. Als alles op poten staat, komt het ministerie een keertje langs. Misschien dat het dan wel geld meebrengt. Het heeft immers ook de drie centra voor Duitsland-studies gesubsidieerd. Ze doorkruisen hun eigen beleid, dat erop gericht is taalonderwijs te stimuleren. Ik denk dat de grootste aarzeling vooral bij Ritzen zelf zit.'

Voorlichter M. Wiegeman van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen:

'De houding van de Franse regering van de laatste tijd heeft niets te maken met de voorlopige weigering om het centrum te subsidiëren. We hebben al enkele projecten lopen.'

- Waarom heeft het ministerie wel de Duitsland-studies bekostigd?

'Dat paste in een groter project dat niet een eigen initiatief was van een universiteit.'

Matthijs Dierckx

Meer over