Proef met banenbon gaat niet door wegens fraudegevoeligheid

Het experiment met de banenbon voor werklozen gaat niet door. De regeling is te fraudegevoelig, zo hebben de meest betrokken partijen besloten....

Van onze verslaggever

Thom Meens

AMSTERDAM

In plaats van een systeem waarbij mensen in een winkeltje bonnen kunnen kopen om langdurig werklozen klusjes te laten doen, komt er nu een regeling waarbij achteraf een loonkostensubsidie wordt verleend. Zo'n systeem bestaat nu al voor de winterschilder. Opdrachtgevers kunnen vijftig gulden per man per dag korting krijgen als ze in de stille wintermaanden een schilder laten werken.

De banenbon bestaat al enige tijd in België. Minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geprobeerd dat systeem ook in Nederland in te voeren. Werklozen kunnen zo hun inkomen vergroten en tegelijk ervaring en werkritme opdoen op de arbeidsmarkt. Dat zou de kloof tussen werkloosheid en herstel van een dienstverband verkleinen.

In grote lijnen zag het ontwerp van de regeling er als volgt uit. Werklozen zouden bij particulieren klusjes kunnen doen en betaald krijgen in bonnen. De particuliere opdrachtgever kan de bonnen kopen op postkantoor en in speciale winkels. De werkloze kan zijn bonnen na gedane arbeid daar weer in geld omzetten. Het zo verdiende bedrag wordt niet gekort op de uitkering.

Het kabinet heeft in het voorjaarsoverleg met werkgevers en werknemers werkafspraken gemaakt over de invoering van de banenbon. Deze zomer zouden met branche-organisaties de laatste onderdelen worden besproken.

Aanvankelijk werd onderhandeld met drie sectoren: schoonmaak, schilders en hoveniers. De hoveniers stapten vrij snel uit de besprekingen. Ze vreesden oneerlijke concurrentie. De schilders en de schoonmaaksector zijn wel bereid tot een experiment, maar niet met de dienstencheque, die ook wel voucher of banenbon wordt genoemd.

In de schildersbranche komt nu een experiment waarbij werklozen, maar ook andere belangstellenden, in aanmerking kunnen komen voor een loonkostensubsidie achteraf als ze hebben geklust bij particulieren. Het experiment komt tegemoet aan de wens van de werkgeversorganisaties en de vakbeweging. Die wilden graag een zo ruim mogelijke regeling.

In de schoonmaaksector wordt een beperkter experiment opgezet. Hier komen alleen langdurig werklozen in aanmerking voor de loonkostensubsidie. Deze variant heeft de voorkeur van minister Melkert, zeggen functionarissen die nauw betrokken zijn bij de onderhandelingen.

Meer over