Producenten: Einde oefening mosselteelt

Het einde van de mosselkwekerij in Nederland is nabij. Dit beweert de producentenorganisatie voor de mosselkwekerij in reactie op de uitspraak van de Raad van State.

De afdeling bestuursrecht bepaalde woensdag dat de minister van Landbouw de bezwaren tegen mosselvisserij in de Waddenzee opnieuw moet bekijken.

De Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland hadden bij de bestuursrechter de vergunning voor ‘vissen’ van 12 miljoen kilo mosselzaad in de Waddenzee aangevochten. Minister Verburg van LNV heeft die afgegeven.

De Raad van State vindt dat Verburg onvoldoende heeft aangetoond dat er geen schade optreedt en verwijst daarbij naar de Europese regels die voorschrijven dat er geen natuurschade in internationale natuurgebieden zoals de Waddenzee mag optreden.

Verburg vindt dat de sector genoeg aanzetten voor duurzame mosselkweek heeft gedaan. Overigens verschijnt pas in 2010 het lange termijnonderzoek Produs, naar de schadelijkheid.

De Raad van State stelt dat eerst alle onderzoek achter de rug moet zijn, voordat er een gedegen afweging kan plaatsvinden. Die zekerheid komt pas in 2010, aldus mr. Van Geesteren namens de mosselkwekers.

‘Tot die tijd hoeven we dan ook geen vergunning meer in te dienen. Drie jaar zonder mosselzaad betekent drie jaar geen inkomsten. De sector kan sluiten, 98 procent van het mosselzaad komt uit de Waddenzee.’

De Waddenvereniging is verheugd over de uitspraak. De natuurorganisaties stellen dat de mosselbanken nauwelijks een kans krijgen zich te ontwikkelen door de intensieve mosselvisserij.

Meer over