Prodi zet tijdens ontbijt aanval in

Bij Romano Prodi zit de irritatie in kleine gestes: hoe hij kersenblaadjes op een ontbijtbord legt, of zijn ham snijdt....

Het is tijd voor een tegenoffensief. Prodi heeft nu de helft achter de rug van zijn vijf jaren als voorzitter van de Commissie, en de wereld mag wel eens weten wat hij heeft bereikt. Prodi gebruikt het ontbijt, in zijn tijdelijke hoofdkwartier in het Brusselse Breydel-gebouw, om een clubje journalisten zijn verrichtingen voor te leggen.

Ze krijgen te horen hoe de Commissie goedkopere telefoontarieven heeft geïntroduceerd en hoe succesrijk de invoering van de euro was. Als we Prodi moeten geloven, heeft hij persoonlijk vijf miljoen nieuwe banen geschapen.

Hoe dan ook, zo luidt de boodschap, met Europa gaat het uitstekend, dank u, en deze Commissie heeft daartoe bergen werk verzet. 'De lidstaten maken het ons niet altijd gemakkelijk, maar wij doen toch wat we beloven', zegt Prodi.

En geen Fortuyn of Bossi of Haider kan het Europees ideaal aantasten, meldt Prodi krijgshaftig: 'Geen populistische beweging kan verandering aanbrengen in ons doel. De uitbreiding, de integratie van Europa, waar zij problemen over maken, gaat gewoon door. In alle Europese regeringen en parlementen zijn daar nog steeds stevige meerderheden voor.'

Hij gelooft ook niets van de kritiek dat het rechts-populisme drijft op een anti-Europese stemming onder de bevolking. 'Alle indicatoren wijzen er eerder op dat de mensen méér Europa willen, niet minder.'

De Commissie ligt onder vuur vanuit de lidstaten, die vinden dat de instelling veel te bureaucratisch opereert. Bovendien wordt het college, dat wordt geacht als een team te opereren, geteisterd door onderlinge meningsverschillen.

'Een afwijkende mening is niet een teken dat er gebrek aan politieke coördinatie is. Deze Commissie bestaat uit een aantal heel sterke individuen, die ook nog een politieke toekomst hebben in hun eigen land en zich willen doen gelden', luidt Prodi's verdediging.

En de kritiek uit de lidstaten? Die gebruiken Brussel steeds vaker als zondebok: alles wat fout gaat, komt uit Europa. 'Ik heb daar een paar maal de premiers op aangesproken. Ik doe dat niet meer. Ze moeten weten dat ze met iets gevaarlijks bezig zijn. Ze moeten ermee stoppen.'

Meer over