Prodi temt verzet in EU-parlement

Romano Prodi, de beoogde voorzitter van de nieuwe Europese Commissie, heeft zijn eerste krachtmeting met het Europees Parlement glansrijk gewonnen....

De Europese Volkspartij - de fractie die onder anderen Nederlandse en Duitse christen-democraten, Franse gaullisten en Britse conservatieven verenigt - was zelfs zeer tam in de met spanning tegemoet geziene hoorzitting met kandidaat-eurocommissaris Pascal Lamy. Van tevoren had de EVP te kennen gegeven Lamy hard te zullen aanpakken vanwege zijn rol als kabinetschef van Commissievoorzitter Delors aan het begin van de jaren negentig.

Onder Delors is de kwaliteit van het beheer van de Europese Commissie sterk achteruit gegaan. Een Comité van Wijze Mannen kwam in maart tot de conclusie dat veel gevallen van fraude en wanbeheer die de laatste jaren het Europees bestuur hebben geteisterd, hun oorsprong vinden onder het bewind van Delors. Het rapport van dit Comité leidde tot het aftreden van de Commissie-Santer.

Lamy zou als kabinetschef tekort zijn geschoten in twee cruciale kwesties: de uitbesteding van de beveiliging van de Commissiegebouwen zou aanleiding hebben gegeven tot latere corruptie, en hij zou de boete van een Franse onderneming die had gefraudeerd met EU-subsidies fors hebben gereduceerd.

Maar uiteindelijk vroeg slechts één parlementariër tijdens de drie uur durende hoorzitting naar verdere details. Lamy kon de rest van de tijd vullen met technische uiteenzettingen over het handelsbeleid van de Europese Unie, dat onder zijn verantwoordelijkheid valt.

Ook de controverse rond de Belgische kandidaat-eurocommissaris Busquin lijkt enorm mee te vallen. Woensdag maakte Busquin op zijn hoorzitting een zwakke indruk, waarna zich een meerderheid leek af te tekenen om zijn benoeming af te wijzen. Maar gistermiddag bleek dat die meerderheid er niet was.

Eerder op de dag had de christen-democratische fractieleider Pöttering zijn eis ingeslikt dat de Europese Commissie in januari nog eens aan een vertrouwensstemming zou worden onderworpen. De huidige serie hoorzittingen moet half september leiden tot de formele goedkeuring van de Europese Commissie door het parlement. Maar volgens Pöttering is het nodig dat er nog een tweede keer wordt gestemd, omdat Prodi in eerste instantie slechts de termijn van de vorige Commissie-Santer uitzit, tot 1 januari.

Die uitspraken van Pöttering brachten Prodi woensdag tot zijn dreigement. 'Ik wil geen proeftijd van drie maanden', zei hij. Gisterochtend hadden Pöttering en Prodi 'een langdurig telefoongesprek', zoals Pöttering zei, 'om de opgewonden gemoederen tot bedaren te brengen'. Hij legde uit dat zijn pleidooi voor een tweede stemming niet moest worden opgevat als een politieke uitspraak. 'Ik wil slechts vermijden dat de Commissie-Prodi in juridische problemen komt omdat de procedures niet zijn gevolgd. Daarom wil ik twee stemmingen, maar voor mijn part doen we die allebei op 15 september in de zelfde minuut.'

Meer over