Proces-Wilders: gaat de soap een derde seizoen beleven?

Het draait niet meer om haatzaaien en groepsbelediging, maar om etenjes en intriges, zo lijkt het. Je zou het een soap kunnen noemen, het proces tegen Geert Wilders. Vandaag weten we of er een derde seizoen komt.

Thomas van der Kolk
Bram Moszkowicz Beeld anp
Bram MoszkowiczBeeld anp

Vanmiddag om 16:00 uur maakt de wrakingskamer duidelijk of het wrakingsverzoek van Wilders' advocaat Bram Moszkowicz wordt toegewezen. Zo ja, dan moeten er nieuwe rechters komen en is het proces zo goed als terug bij af. Voor de tweede keer.

Het proces-Wilders dreigt zo een lange slepende zaak te worden, waarin detais die er op het eerste gezicht weinig toe doen tot in den treure worden besproken. In januari 2009 bepaalde het gerechtshof in Amsterdam dat Wilders moet worden vervolgd voor groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie, Maar nu gaat het al dagenlang om een etentje. Hoe zat het ook alweer precies?

Getuige-deskundige
Raadsheer Tom Schalken, die mee heeft geschreven aan het bevel om Wilders te vervolgen, had op 3 mei vorig jaar een etentje, waarbij onder andere ook de Arabist Hans Jansen aanschoof. Jansen was op dat moment opgeroepen als getuige-deskundige in de zaak-Wilders. Advocaat Moszkowicz hoopt aan te tonen dat Schalken dat etentje heeft gebruikt om Jansen voor het proces te beïnvloeden. Dat zou betekenen dat het proces niet eerlijk verloopt en dat Wilders niet mag worden vervolgd.

Afgelopen vrijdag werd de journalist Bertus Hendriks, die ook bij het etentje aanzat, verhoord door Moszkowicz. Tijdens dat verhoor zei Hendriks dat Jansen voor het etentje was uitgenodigd om te discussiëren over het islamdebat. In dagblad De Pers had hij eerder beweerd dat diens rol als getuige-deskundige de reden van de uitnodiging was. 'Dat leek ons wel wat voor de eetclub.'

Volgens Moszkowics zijn die twee verklaringen niet verenigbaar. Hij verzocht de rechtbank daarom een strafrechtelijk onderzoek naar Hendriks in te stellen wegens mijneed. De rechtbank verwierp dat verzoek, waarop Moszkowicz de rechters wraakte. Ze zouden de schijn van partijdigheid op zich hebben genomen door niet in te gaan op zijn verzoek. Dat is de huidige stand van zaken.

Opnieuw
Het is de derde keer in het proces-Wilders dat Moszkowicz een wrakingsverzoek indient. Een van zijn eerdere pogingen slaagde, waarop het proces helemaal opnieuw moest worden gedaan, met nieuwe rechters. Of dat dit keer ook het geval is, zal vanmiddag blijken wanneer de wrakingskamer haar uitspraak doet.

Is het nu alweer tijd voor de zomercliffhanger? Vanmiddag weten we meer. Wordt het verzoek van Moszkowicz ingewilligd, dan moeten er weer nieuwe rechters worden gezocht, die zich moeten inlezen. Het proces zal dan in ieder geval een flinke vertraging oplopen. De advocaat kan dan ook opnieuw getuigen oproepen en het OM niet-ontvankelijk verklaren. Seizoen 3 van de Wilders-soap is dus eigenlijk meer een herhaling van een herhaling.

Meer over