Proces-Pinochet dichterbij door uitspraak Britse rechter

De rechter heeft gesproken: Pinochet mag uitgeleverd worden aan Spanje. Tot vreugde van zijn vijanden en tot ontzetting van zijn aanhangers....

Een Britse rechter heeft vrijdag besloten dat de 35 aanklachten die door de Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzon zijn ingediend tegen de Chileense ex-dictator Augusto Pinochet, uitwijzing van de generaal naar Spanje rechtvaardigen. Daarmee is opnieuw een stap gezet op weg naar een proces tegen Pinochet in Spanje, al kan het nog heel lang duren voor het daadwerkelijk zover komt.

In het Magistrates Court in Bow Street, Zuid-Londen, zei rechter Bartle, na vier dagen de pro's en contra's van Pinochets uitwijzing te hebben aangehoord, dat 'alle voorwaarden aanwezig zijn die mij, onder de Wet op Uitwijzing van 1989, verplichten senator Pinochet op te leggen dat hij de beslissing van de minister moet afwachten.'

'De minister' is Jack Straw van Binnenlandse Zaken, die in laatste instantie over Pinochets lot moet beslissen. De advocaten van de 83-jarige Pinochet hebben vijftien dagen de tijd om tegen de beslissing van rechter Bartle in beroep te gaan. Doen zij dat, dan zou dat Pinochets zoveelste gang naar het Britse Hooggerechtshof betekenen. Daarna wacht eventueel ook nog een hernieuwd beroep op de Law Lords.

Pinochets verdedigers kunnen ook besluiten bij Straw een verzoek in te dienen Pinochet vrij te laten op grond van diens zwakke gezondheid. Pinochet had om die reden van de rechter toestemming gekregen om verstek te laten gaan bij de uitspraak van vrijdag.

In september werd Pinochet twee keer getroffen door een lichte beroerte. Ook lijdt hij aan diabetes. Volgens zijn dokter is Pinochet 'voortdurend duizelig'. Maar volgens vrienden van Pinochet wil de generaal niets weten van een verzoek om vrijlating om gezondheidsredenen. Hij zou dat als een vernedering beschouwen en als het toegeven van schuld.

Rechter Bartle wees de claim van de verdediging van de hand, dat 33 van de 35 tegen Pinochet ingebrachte beschuldigingen niet rechtsgeldig zijn, omdat ze op het moment van Pinochets arrestatie, bijna een jaar geleden, nog niet bekend waren.

Nadat de Law Lords van het Hogerhuis in maart van dit jaar besloten dat Pinochet alleen mocht worden aangeklaagd op grond van na december 1988 begane misdaden, bleven van de aanvankelijke lijst van aanklachten maar twee zaken over. De Spaanse rechter Garzon voegde daar vervolgens 33 nieuwe beschuldigingen van marteling aan toe.

Uit naam van Pinochet verklaarde advocaat Clive Nicholls dat de generaal zich niet schuldig acht aan de misdaden waarvan hij wordt beschuldigd. 'Spanje heeft niets naar voren gebracht dat mijn schuld bewijst.'

Pinochet herhaalde dat hij naar zijn mening slachtoffer is van 'een politiek gemotiveerde' uitspraak, en dat hij 'om puur politieke redenen' wordt vervolgd.

Meer over