Probleemvrij schenken?

Sinds 1 oktober is het schenkrecht een jaar lang opgerekt. Vermogenden kunnen belastingvrij een ton weggeven aan ongeacht wie. Het is wel zaak de gift slim te regelen. Door

TJERK GUALTHÉRIE VAN WEEZEL

Ouders konden toch al belastingvrij schenken aan hun kind?

Ja, tot 50 duizend euro zolang hun kind dat geld gebruikt voor een studie of de aanschaf van een huis. Dat bedrag wordt dus verhoogd tot een ton, alleen blijft dat extra geld beperkt voor het financieren van een eigen woning. Daarnaast maakt het niet meer uit wie aan wie schenkt. Op deze manier kunnen kinderloze vermogenden nu al een deel van hun kapitaal belastingvrij doorspelen aan hun neef, achterkleinkind, vriend of maîtresse. Het kabinet hoopt zo de economie te stimuleren, de bankbalansen te versterken en zelf minder geld kwijt te zijn aan hypotheekrenteaftrek.

Is het slim je kapitaal voor je dood naar je erfgenamen door te schuiven?

Het is vooral gunstig voor de volgende generatie. Die krijgt zo netto meer geld dan als het kapitaal pas bij overlijden zou vrijkomen. Bovendien hebben mensen op jonge leeftijd, wanneer hun inkomen nog niet erg hoog is en het gezinsleven duur, meer aan zo'n schenking dan later in hun leven.

Ook om een andere reden is schenken populair. Door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn vermogende ouderen namelijk verplicht veel zorg uit eigen zak te betalen. Geld dat dus niet bij de erfgenamen belandt. Dat is voor veel vermogenden een reden om hun kapitaal nu vast grotendeels door te spelen naar de kinderen.

De schenker moet wel goed uitrekenen of hij het geld echt kan missen, of dat hij een zekere buffer moet aanhouden. 'Ik zie nog te vaak gebeuren dat ouderen er zo op gericht zijn hun vermogen door te schuiven naar hun kinderen dat ze uiteindelijk zelf in geldnood komen', zegt notaris Aniel Autar, tevens voorzitter van de landelijke Vereniging van Estate Planners in het Notariaat.

Ouders die ruzie tussen hun kinderen willen voorkomen, moeten er rekening mee houden dat zij niet al hun geld aan één kind schenken.

Hoe gaat dat schenken in zijn werk?

Kinderlijk eenvoudig. De schenker maakt het geld over en de ontvanger maakt het over naar de hypotheekrekening of naar de verkopers van zijn nieuwe huis. De Belastingdienst zal wel vragen om afschriften en stukken waaruit blijkt dat het bedrag is gebruikt voor de financiering van een woning. Een kopie daarvan moet de ontvanger dus wel aan zijn mecenas geven.

Er hoeft geen notaris aan te pas te komen?

Nee, maar het kan soms wel handig zijn professioneel advies in te winnen. Anders kun je voor onaangename verrassingen komen te staan. 'Je ziet bijvoorbeeld dat ouders geld aan hun kind willen geven, maar dat het na een scheiding grotendeels bij de ex-schoonzoon of -dochter terechtkomt', zegt Autar. 'Om dat te vermijden moet je dat soms goed juridisch vastleggen.'

Als je binnen een jaar meer dan 10 of soms 20 procent van je hypotheekschuld aflost, legt de bank vaak een boete van enkele duizenden euro's op. Gebeurt dat ook bij zo'n schenking?

Dat hangt van de bank af. SNS en de Rabobank leggen geen boete op voor schenkingen tot een ton. ABN Amro en ING maakten afgelopen week bekend dat zij de boete alleen achterwege laten zolang het hypotheken betreft die 'onder water staan'. Klanten mogen daar boetevrij aflossen tot de schuld weer in evenwicht is met de WOZ-waarde van het huis. Van veel andere, kleinere hypotheekaanbieders is nog niet bekend wat hun beleid is. Informeer eerst naar de voorwaarden bij de bank, want daarvan is afhankelijk wat de slimste schenktactiek is.

Welke tactieken zijn er?

De belangrijkste is het uitstellen van de gift tot in het nieuwe jaar. De vrijstelling geldt namelijk maar voor één gift per schenker. In het nieuwe jaar wordt de nieuwe, doorgaans lagere WOZ-waarde bekend. Dan is dus het bedrag dat je boetevrij kunt aflossen bij ING en ABN Amro waarschijnlijk hoger.

Dit zou de komende maanden overigens een punt van politieke strijd kunnen worden. Minister Dijsselbloem had alle banken namelijk opgeroepen om geen boeterente ter rekenen voor mensen die een gift van een ton krijgen. Nu blijkt dat niet alle banken daaraan gehoor geven, zou Dijsselbloem het mogelijk kunnen maken dat het bedrag in twee termijnen wordt geschonken. Zo kan de ontvanger zowel in 2013 als in 2014 een boetevrij bedrag aflossen. Voorlopig is dat nog niet zo.

Mag je van meerdere mensen geld ontvangen?

Daarover is de wet volgens Autar en de Vereniging Eigen Huis (VEH) niet geheel duidelijk, maar volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën mag het wel. Het geld mag van meerdere bronnen komen en in totaal ook meer dan een ton zijn. Volgens het ministerie is het ook geen bezwaar als iemand meerdere keren een ton ontvangt. Vermogenden kunnen dus pouletjes maken om over en weer tonnetjes aan elkaars kinderen te doneren en zo veel grotere bedragen door te sluizen naar de volgende generatie.

Wanneer je 100 duizend euro erft en dat geld gebruikt om de woningschuld af te lossen of een huis te kopen, is dat dan ook vrijgesteld?

Voorlopig niet, erven is fiscaal iets anders dan schenken. In de Tweede Kamer zijn hier ook al vragen over gesteld en die worden binnenkort beantwoord, stelt de woordvoerder van het ministerie.

undefined

Meer over