Column

Probeer bereid te zijn te sterven voor uw hartstocht

Arnon Grunberg
null Beeld thinkstock
Beeld thinkstock

'Ik boog me over naar Raisa en kuste haar op de lippen. Ze beefden en zwollen. 'U bent een grappenmaker', stamelde Raisa tussen haar tanden en deinsde achteruit. Ze drukte zich tegen de muur, haar blote armen gespreid. Rode vlekken verschenen op haar armen en haar schouders. Van alle gekruisigde goden was dit de meest verleidelijke.'

Een citaat uit het korte verhaal Guy de Maupassant van Isaak Babel (1894-1940) in de vertaling van Froukje Slofstra.

De verteller, een op Babel lijkend persoon, helpt Raisa, die een grote hartstocht heeft voor het werk van Guy de Maupassant, bij het vertalen van dat werk, maar gaandeweg slaat de liefde van de vertaler voor het werk van De Maupassant over op Raisa.

Seks heeft de neiging te verworden tot een soort yoga, een betrekkelijk gezonde en prettige bezigheid, die echter de hartstocht en het gevaar mist waarvan sprake is in het verhaal van Babel. Misschien is de verwording van seks tot yoga de prijs die men betaalt voor al te langdurige monogamie. Of deze prijs te hoog is, is iets wat ieder voor zichzelf moet uitmaken.

Alle kenners van de hartstocht zijn het erover eens dat deze gefnuikt moet worden om werkelijk te kunnen opbloeien. De onmogelijkheid is niet zozeer te wijten aan maatschappelijke, culturele of persoonlijke omstandigheden, als wel is zij een intrinsieke eigenschap van de hartstocht.

Dat Raisa getrouwd is met 'een kale jood met een geel gezicht en een pezig lichaam' is misschien een vervelende bijkomstigheid, maar daarin schuilt de onmogelijkheid van de onderneming niet.

Niet zonder reden sluit het verhaal af met een korte beschrijving van het leven van De Maupassant, die lijdend aan syfilis symptomen van achtervolgingswaan begon te ontwikkelen, zich op 40-jarige leeftijd probeerde de keel door te snijden en eindigde in een gekkenhuis, waar hij zijn eigen uitwerpselen opat.

We hoeven niet zo te eindigen als De Maupassant, maar we zouden van seksualiteit mogen verwachten dat ze ons leven door elkaar schudt, dat ze ons een stap dichter bij het gekkenhuis zal brengen.

Huiswerk voor volgende week: zoek een object van wie u vermoedt dat zij/hij u gek kan maken. Lees samen met deze persoon het verhaal Guy de Maupassant van Babel. Kus de lippen van deze persoon, werp u op deze persoon als een hongerig beest. Probeer ten minste 5 seconden bereid te zijn te sterven voor uw hartstocht.

Meer over