Pro patria

Welke gestoorde landgenoot zou het in z'n hersens halen om serieus te wensen dat iedereen verplicht werd op straat Nederlands te spreken?...

Mevrouw Verdonk.

Ze had het - nationale cipier bij uitnemendheid - ongetwijfeld zelfkunnen verzinnen. Maar voor de geschiedschrijving is het nuttig te noterendat ze werd geïnspireerd door een in Rotterdam ontwikkelde code voor dedagelijkse omgang van alle burgers.

Rotterdam: de grootste haven van de wereld, het provincienest vanNederland.

Wat zou Erasmus hebben gesproken als hij op reis ging naar Engeland,Italië of Zwitserland, en met geestverwanten in een goede conversatieverzeild wilde raken? Geen Rotterdams.

Wat sprak Descartes trouwens als hij zich in Leiden tegen degereformeerde Gijs Voet (Gisbertus Voetius) moest verdedigen? En hoe zouHugo de Groot zich met Maria van Reigersberch hebben gered toen hij, op devlucht voor de benepen voorouders van Jan Peter Balkenende, dankzij eenjaargeld van koning Lodewijk XIII in Parijs aan een nieuw leven konbeginnen?

Maar die vragen zijn voor Rita en haar mede-VVD'ers misschien temoeilijk. We weten van aanvoerder Van Aartsen waar hun jaartelling begint:bij Johan Cruijff en de Deltawerken.

Vandaar de noodzaak voor de minister voor Vreemdelingenzaken enIntegratie om deskundige hulp in te roepen.

'We moeten streven naar een gedragscode voor heel Nederland', hieldze op een partijbijeenkomst haar achterban voor.' En daarom zou ze metspecialisten om de tafel gaan zitten om te laten nagaan wat precies deNederlandse identiteit is, 'en waar we trots op zijn'.

Dat kost weliswaar natuurlijk weer een vermogen aan onderzoekseuro's.Dus ben je geneigd je af te vragen of de studie niet kan wordenondergebracht in het burgerforum van kereltje Pechtold (D66). Of anders bijde praatgroep van Maria van der Hoeven (CDA) die te weten moet komen of deschepping nou door God, door een Oeraap of door een Intelligent Iets isafgeleverd. Of desnoods mee kan draaien in de commissie die de doorblijkbaar niemand in het kabinet bevroede handel in staatsgeheimen moetontsluieren.

Maar geef toe dat het hoe dan ook paar centen mag kosten als we nueindelijk een wetenschappelijk antwoord kunnen krijgen op de vraag waar weals volk trots op zijn.

'Ik kan me er iets bij voorstellen dat iedereen Nederlands moetspreken op straat', hoorde ik mevrouw Verdonk op de Vlaamse televisiezeggen, want daar konden ze ook hun oren niet geloven.

Wát zou ze zich er dan precies bij kunnen voorstellen?

'Een taalpolitie zal er niet aan te pas komen', suste burgemeesterIvo Opstelten (VVD), die in zekere zin gezien kan worden als devleesgeworden Rotterdam-Code.

Maar wat dan wel?

Op z'n minst, zou ik denken, vertrouwt Rita op Nederlanders die opde Lijnbaan twee of meer mensen met elkaar in een taaltje horen praten datniet op Nederlands lijkt, en die op gevaar af dat het Fries of Limburgs is,een meldpuntnummer op hun mobiel toetsen, ofwel een parkeerwachteraanschieten, die volgens de Code intussen ook mag opsporen en aanhouden..

Maar als het nou gewoon een paar Poolse of Russische zeelui waren vaneen zojuist in de grootste haven van de wereld aangemeerd vrachtschip?

Tja, waar gehakt wordt, kunnen spaanders vallen.

En we weten allemaal waar de minister voor Integratie het over heeftwanneer ze vreemde talen als zwerfvuil van de straat wil laten vegen? Danheeft ze het niet over Pools, Russisch, of een andere eurotaal, maar overklanken die worden uitgestoten door volk dat met een mohammedaans uiterlijkmeestal ook in lange jurken onder een gebreid hoofddeksel voorbij komt metniet zelden een verdacht pakje onder de arm.

Geef de VVD van mevrouw Rita haar zin, en de provincie Nederlandsluit zich hermetisch om ons heen.

Meer over