Privé

Koningin Beatrix heeft in haar kersttoespraak de Nederlandse media een niet mis te verstane veeg uit de pan gegeven. Ik ben het geheel eens met ons staatshoofd....

Koos Nuninga

De riooljournalistiek zal zich wel niet veel gelegen laten liggen aan de kanttekening van de koningin. Roddelbladen leven nu eenmaal van de exploitatie van privé-levens. Ik hoop en vertrouw er echter op dat kwaliteitskranten als de Volkskrant zich de opmerking van de vorstin zullen aantrekken.

Meer over