Privatisering van Twinning behoedzaam

Incubator Twinning wordt 'zo spoedig mogelijk' volledig geprivatiseerd, maar minister Jorritsma van Economische Zaken kiest wel voor de minst ambiteuze variant....

Van onze verslaggevers Bart Dirks Kees Kraaijeveld

Economische Zaken lanceerde Twinning twee jaar geleden als een incubator, ofwel bedrijvenbroedmachine. Nieuwe technologiebedrijfjes worden er in de watten gelegd met startkapitaal, adviezen op tal van terreinen, onderdak en apparatuur. Het Twinning-netwerk omvat vijftig bedrijven.

Twinning had twee varianten voor verzelfstandiging voor ogen. In de eerste variant, die nu wordt gekozen, blijft de incubator zijn huidige rol spelen. In de tweede variant zou een hecht netwerk ontstaan met grote concerns en startende bedrijven. De grote ondernemingen zouden niet alleen investeerders zijn, maar ook de eerste klant. Adviseurs moesten tevens als geldschieters fungeren. Maar volgens Jorritsma is er 'op dit moment onvoldoende draagvlak in de markt' voor deze 'market mover-variant'.

Twinning-directeur Michiel Westermann gaf in september te kennen alleen te blijven als de ambitieuze variant wordt gekozen. Hij was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.

Jorritsma stuurde donderdag ook een onderzoeksrapport van KPMG Nolan-Norton aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat Twinning inmiddels betere dossiers aanhoudt over zijn participaties. De directie kan daardoor eventuele problemen tijdig onderkennen. Ook hanteert Twinning duidelijke criteria voor de acceptatie van adviseurs en is er een begin gemaakt 'met de opschoning van het bestand van advisors', aldus KPMG-Nolan Norton.

Meer over