Privacyregels ov-kaart studenten overtreden

Amsterdam - Ov-bedrijven bewaren de persoonsgegevens van gebruikers van de ov-chipkaart voor studenten langer dan wettelijk is toegestaan. De NS informeert studenten bovendien onvoldoende over het feit dat in- en uitchecken niet verplicht is bij treinreizen met een studenten ov-chipkaart.


Dat zijn de twee belangrijkste conclusies van onderzoek dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) donderdag openbaar maakte. Het onderzoek werd begin dit jaar ingesteld na klachten van studenten van de rechtswinkel Clinic. Zij stelden dat openbaarvervoerbedrijven hun reisgegevens onnodig lang bewaren en slecht beveiligen.


Vooral op dat eerste punt krijgen zij bijval van het CBP. Het College stelt dat de RET (Rotterdam), het Amsterdamse GVB en de uitgever van de kaart Trans Link Systems (TLS) de gegevens 'langer dan noodzakelijk' bewaren en geen verantwoord beleid hebben voor bewaartermijnen.


Ook de Nederlandse Spoorwegen krijgen er van het CBP van langs. Zij zouden studenten onvoldoende hebben ingelicht over het feit dat zij niet verplicht zijn in en uit te checken op de momenten dat zij gratis mogen reizen (afhankelijk van de kaartsoort in het weekeind of doordeweeks).


Een woordvoerder van het CBP, dat vooralsnog geen boetes kan opleggen, laat weten dat betreffende bedrijven zich aan de regels moeten houden. In een nog te plannen hoorzitting kunnen de vervoersbedrijven hun reactie geven op de bevindingen van het CBP voordat wordt bepaald wat de eventuele gevolgen zijn van de overtredingen.


De vervoersbedrijven zelf reageerden met enige verbazing op de conclusies van het CBP. Zij stellen dat zij al lange tijd in gesprek zijn met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst over het bewaren van gegevens. De eisen die de wet stelt op dat gebied zijn vanuit fiscaal oogpunt namelijk tegengesteld aan de eisen vanuit privacy-oogpunt. Een woordvoerder van Translink laat weten dat al in september van dit jaar is overeengekomen dat de vervoersbedrijven betreffende gegevens vanaf 2011 twee jaar bewaren. 'Het CBP is van die afspraken ook op de hoogte.' In zijn rapport stelt het CBP echter dat het een bewaartermijn van 18 maanden voorstaat.


Het CPB is in actie gekomen omdat studenten, anders dan de andere gebruikers van een ov-chipkaart, er niet voor kunnen kiezen anoniem kunnen reizen.


Meer over