Principeakkoord na principeakkoord

Het Israëlisch-Palestijnse vredesproces verloopt sinds 1991 moeizaam. Principeakkoorden zijn er genoeg, maar voor de uitvoering zijn er nog vele obstakels....

17 september 1978: Camp David-akkoord tussen Israël en Egypte over Sinaï-gebied, de eerste toepassing van het principe 'land voor vrede' dat de basis wordt voor onderhandelingen tussen Israël en Palestijnen.

30 oktober 1991: Midden-Oostenconferentie in Madrid, waarbij Israël en de Palestijnen voor het eerst in het openbaar bij elkaar aan tafel zitten.

20 augustus 1993: principeakkoord over Palestijnse autonomie, na maandenlange geheime onderhandelingen.

13 september 1993: ondertekening Oslo-akkoord op Witte Huis in Washington, waar Rabin de hand van Arafat schudt. Het akkoord is de basis voor verdere onderhandelingen. Het behelst de Beginselverklaring over Palestijns zelfbestuur. In december 1998 moet de Palestijnse kwestie definitief zijn opgelost. Israël bezegelt erkenning PLO. Arafat geeft schriftelijke garantie gewelddaden tegen Israël te stoppen. Belangrijkste uitstaande zaken zijn de status van Jeruzalem, de joodse nederzettingen en de grenzen. Israël begint met vrijlating van Palestijnse gevangen. De terugtrekking van het Israëlische leger uit Gaza en Jericho verloopt veel trager dan voorzien.

4 mei 1994: oprichting Palestijnse Autoriteit krachtens het Caïro-verdrag. Zelfbestuur voor delen van Gaza en Jericho, voor het eerst sinds de Israëlische bezetting van 1967. In juli begint Arafat zijn werkzaamheden als hoofd van de Palestijnse Autoriteit.

28 september 1995: Taba-akkoord, ook wel Oslo II geheten. Terugtrekking van het Israëlische leger van de Westoever. Overdracht bevoegdheden aan het Palestijns Gezag en oprichting Palestijnse Raad. Terugtrekking van de Westoever moet in drie fasen geschieden. Wordt niet gehaald.

15 januari 1997: akkoord over overdracht van 80 procent van Hebron aan Palestijnen.

21 januari 1998: Israël onder Netanyahu wijst voorstel VS af over overdracht van 13,1 procent van de Westoever.

23 oktober 1998: Wye-akkoord. Israël zal onder meer in drie fases 13 procent extra van de Westoever overdragen aan de Palestijnse Autoriteit. Palestijnen bevestigen bestaansrecht Israël.

3 december 1998: Netanyahu schort uitvoering Wye-akkoord op omdat Palestijnen de veiligheidsclausules niet zouden zijn nagekomen.

Meer over