Primakov mikt op verbetering status Rusland

Rusland is en blijft een grootmacht, ondanks de moeilijkheden die het doormaakt, en het buitenlandse beleid moet daarop zijn afgestemd....

BERT LANTING

Van onze correspondent

Bert Lanting

MOSKOU

Primakov werd deze week door president Jeltsin benoemd als opvolger van minister Kozyrev, wiens positie al maanden wankelde. De benoeming van de oud-chef van de Russische buitenlandse inlichtingendienst, die bekend staat als een gematigd conservatief, heeft in het Westen bezorgdheid gewekt over de toekomstige koers van Moskou.

Primakov zette zich op zijn eerste persconferentie als minister van Buitenlandse Zaken duidelijk af tegen zijn pro-westerse voorganger, al onthield hij zich van openlijke kritiek op diens beleid. Maar hij gaf een steek onder water met zijn opmerking dat hij het als zijn eerste taak ziet 'de nationale belangen van Rusland beter te beschermen'.

Primakov verzekerde het Westen dat het niet bang hoeft te zijn voor een terugkeer naar de Koude Oorlog. 'Wij willen met iedereen bevriend zijn, maar die vriendschap moet wel gebaseerd zijn op gelijkheid, erkenning van elkaars belangen en het niet schenden van elkaars belangen'.

Primakov liet doorschemeren dat hij meer nadruk zal leggen op de betrekkingen met het Midden-Oosten en China dan onder zijn voorganger Kozyrev het geval was. Ook wil de nieuwe minister prioriteit geven aan de herintegratie van de voormalige Sovjet-republieken. Maar hij onderstreepte dat van het herstel van de Sovjet-Unie geen sprake kan zijn. 'De onafhankelijkheid van de ex-Sovjet-republieken valt niet terug te draaien, maar dat doet niet af aan de noodzaak van herintegratie, zeker op economisch gebied', aldus Primakov.

De nieuwe minister zei ervan overtuigd te zijn dat het nieuwe parlement, waarin de communisten en de nationalisten de meerderheid hebben, zijn beleid zal steunen. Daarop kon Kozyrev niet bogen: hij leefde permanent op voet van oorlog met de meerderheid van de parlementariërs. In hun ogen was hij te toegeeflijk jegens het Westen.

Primakov riep de NAVO op haar uitbreidingsplannen te laten varen. Hij waarschuwde dat opname van de Oosteuropese buren van Rusland in het bondgenootschap een 'averechts effect zal hebben op de stabiliteit in Europa'.

Ook voor Japan had Primakov een weinig vrolijke boodschap. Hij adviseerde Tokyo de kwestie van de Koerilen-eilanden, die de Sovjet-Unie na de Tweede Wereldoorlog inlijfde en die Japan nu terugeist, aan 'latere generaties' over te laten.

Meer over