Prijs

Ik ben opgegroeid op een mooie boerderij in Brabant. Wij hadden zo'n 25 koeien en 500 kippen, die een mooi hok hadden waar ze lekker los konden lopen en altijd naar buiten konden om te scharrelen in de boomgaard die met gaas was afgezet....

Ik ben geboren in 1954, dus ik praat over de jaren zestig. Het was net een paradijs, wat ik toen nog niet besefte. Helaas heeft de regering op een gegeven moment bepaald dat alle voedselprijzen laag moesten blijven. Dat betekende dat een ei 20 cent en een liter melk een gulden kostte voor de consument. Dus al ruim veertig jaar krijgen de boeren dezelfde prijs.

Maar omdat alles, behalve voedsel, duurder werd, werden de boeren gedwongen, gestimuleerd door landbouworganisaties en -scholen, meer kippen en varkens te nemen om toch nog een redelijk inkomen te kunnen behouden. Het kippenhok werd een schuur met duizenden kippen en de varkenshokken werden schuren met honderden varkens. De bio-industrie is geboren als gevolg van overheidsbeleid. Dat was voor de dieren niet leuk, maar voor boeren met een goed hart voor hun dieren ook niet!

Als de basisvoedselprijzen nooit waren bevroren, dan hadden we nu misschien een gulden betaald voor een ei en drie voor een liter melk. En hadden we nog kleinschalige gemengde bedrijven, waar mens en dier het goed hadden!

Meer over