Preventief fouilleren Hollands Spoor stopt

Het preventief fouilleren in het gebied rond station Hollands Spoor in Den Haag is niet langer toegestaan. Burgemeester Jozias van Aartsen heeft de gebiedsaanwijzing, die dat mogelijk maakte, niet verlengd.

ANP

De reden om de maatregel te stoppen is dat het rond Hollands Spoor veiliger is geworden, aldus de gemeente. ‘Bij de preventieve fouilleeracties werden steeds minder wapens aangetroffen en er is een dalende trend van geweldsdelicten in het gebied. Daarmee is de juridische grondslag voor het opnieuw aanwijzen van Hollands Spoor en omgeving tot veiligheidsrisicogebied weggevallen’, aldus Van Aartsen.

Het stationsgebied valt onder politiebureau Hoefkade. Daar zag men het aantal processen-verbaal wegens overtreding van de wet Wapens en Munitie dalen van 50 in 2006, naar 41 in 2008 en naar 26 in 2009. De zogeheten driehoek van politie, justitie en gemeente is dan ook tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende reden is om ‘het paardenmiddel preventief fouilleren’ opnieuw in te zetten in het gebied rond Hollands Spoor.

Volgens de gemeente vindt ook de bewonersorganisatie Stationsbuurt dat de veiligheid in de wijk erop vooruit is gegaan. ‘Het preventief fouilleren is dan wel gestopt, dat betekent natuurlijk niet dat we de veiligheid in dit gebied op zijn beloop laten. Integendeel. We blijven er bovenop zitten en treden consequent op tegen welke vorm van overlast dan ook’, aldus de burgemeester.

Zo heeft Van Aartsen vorige week het gebied wel opnieuw aangewezen als plek waar de politie overlastgevende personen een gebiedsverbod kan opleggen. Met deze maatregel wil de gemeente overlast van handelaren en gebruikers van harddrugs in het gebied tegengaan.

Meer over