'Prettige kerstdagen' namens de belasting

Op kerstavond lag bij meneer Aarts in Limburg een blauwe envelop op de mat. Een mededeling van de Belastingdienst: Aarts moet binnen twee maanden ruim 1500 euro terugbetalen....

De Limburger is een van de twintigduizend Nederlanders die rond de kerstdagen een schrijven van de fiscus heeft ontvangen. De Nederlanders hadden in 2002 gebruikgemaakt van de algemene heffingskorting - een bedrag dat de belastingbetaler in mindering mag brengen op de belasting die over een jaar moet worden betaald. Pas dit jaar bleek de Belastingdienst dat de interpretatie van de heffingskorting niet goed was geweest en dat die belasting toch betaald moet worden.

'Je gaat er toch niet van uit dat je moet opdraaien voor hun slordigheid. Hoe moet je dat nou weten als leek', zegt de zieke Aarts, die eerder dit jaar met pensioen ging. 'Dit hadden ze al in 2003 kunnen zien en recht kunnen zetten. Nu herstellen ze hun fout over de rug van de schlemielen.'

Een woordvoerder van de Belastingdienst stelt dat de fiscus het recht heeft om tot vijf jaar na dato fouten te herstellen. 'Als bij een project aan het licht komt dat iets niet goed is gegaan, mogen we tot vijf jaar teruggaan.' Het ministerie meldde begin december in een korte verklaring op zijn website dat de aanslagen nog voor de kerst zouden worden verstuurd.

De verkeerde interpretatie van het recht op heffingskorting door de Belastingdienst was sinds 2001 van kracht. Over dat eerste jaar kan de fiscus niet meer navorderen, maar staatssecretaris Wijn van Financiën is vast van plan om over de jaren 2002 tot en met 2005 het geld wel op te halen.

Volgens Aarts, die naar aanleiding van de aanslag zijn licht heeft opgestoken bij de Belastingdienst in Gorinchem, heeft de naheffing tot veel onrust geleid. 'Veel mensen worstelen hierdoor met een probleem, en bij de Belastingdienst loopt het over van de mensen die bellen.'

De Kamerleden Crone (PvdA) en Dezentjé Hamming (VVD) hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld. Staatssecretaris Wijn moet die binnen zes weken beantwoorden.

'Voor rijke mensen is zo'n bedrag misschien geen probleem', zegt Aarts. 'Maar, zoals altijd, komen de zwakkeren in de penarie. Door hun fout. Maar het meest ergerlijke is dat zo'n brief op kerstavond op je mat ligt.'

Meer over