Prestigieuze serie over christendom

Jezus onderwees dat er toekomst is voor de mens, niet voor de wet. Daarom beschouwden tijdgenoten hem als goddeloos. Respecteerde hij de sabbat wel?...

Ramon Schimmel

De KRO toont in 26 afleveringen de Nederlandse bewerking van de Duitse serie 2000 Jaar christendom. Alle redacteuren, zowel protestanten als katholieken, van de afdelingen cultuur van de Duitse publieke omroep ARD werkten samen voor dit prestige-project.

De reeks laat zien hoe de christelijke boodschap in elke tijd opnieuw gestalte kreeg en telkens antwoord gaf op andere vragen. Deel 1, Van Jezus tot Christus, verhaalt nogal sec over het leven van Jezus.

De Vlaams klinkende commentaarstem die het verhaal vertelt, schetst de achtergronden. Rome vormt de wereldmacht, maar het zijn roerige tijden. Veldslagen zijn schering en inslag. Dan volgt het kerstverhaal.

Jezus groeit op als jood en is besneden. Verder vertelt het evangelie niet veel over de kindertijd van Jezus van Nazareth, meldt de commentaarstem.

Jezus gaat als prediker rondtrekken in Palestina. Hij noemt god zijn vader en verkondigt, meest verwoord in vergelijkingen en beeldspraak, nieuwe waarden.

Jezus heeft openlijke kritiek op de tempelpriesters. Zij verdienen aan de hoge offerbelasting die joden betalen. De priesters hebben het op een akkoordje gegooid met de Romeinen.

De niet milde uitlatingen van Jezus maken hem allesbehalve populair bij de machthebbers. Hij wordt opgepakt, gemarteld en gekruisigd. Soldaten dobbelen om zijn kleren.

Drie dagen na zijn dood ontdekken drie vrouwen dat zijn graf leeg is. 'Plots zijn er mensen die denken dat Jezus herrezen is', zegt de commentator. Een nieuwe godsdienst is geboren.

Het voorgaande is grofweg wat de eerste aflevering brengt. In vogelvlucht wordt alles nog eens netjes op een rijtje gezet. Handig, maar er worden weinig verrassende inzichten geboden.

Hier en daar worden ook wat vreemde uitstapjes gemaakt. Bijvoorbeeld als het gaat over de lijkwade van Turijn, waarop mogelijk de afbeelding van Jezus is te zien. De vraag wordt opgeworpen of het gaat om een vervalsing uit de Middeleeuwen. Maar moderne driedimensionale computeranimaties tonen volgens de programmamakers aan dat dat onmogelijk het geval kan zijn.

Het beeldmateriaal lijkt wat willekeurig gekozen. Hier en daar zijn oude documenten te zien, dan weer een animatie van het grondgebied van het Romeinse Rijk. Orthodoxe joden komen voorbij, kerken en kunstwerken.

Meer over