President van Tadzjikistan sluit vrede met rebellen

De strijdende partijen in Tadzjikistan hebben gisteren een akkoord gesloten dat een einde moet maken aan vier jaar burgeroorlog. President Imomali Rachmonov omschreef zijn overeenkomst met rebellenleider Sajed Abdoello Noeri na de ondertekening in Moskou als een 'doorbraak'....

Reuter, AP

MOSKOU

Volgens de vredesovereenkomst, tot stand gekomen onder begeleiding van de VN, zullen de islamitische rebellen hun gewapende eenheden ontbinden. In ruil daarvoor krijgen vertegenwoordigers van de oppositie een plaats in de regering en alle uitvoerende organen.

In een tweede akkoord werden de partijen het eens over de samenstelling van een Nationale Verzoeningscommissie die het vredesproces coördineert. Dit was een oude eis van de oppositie.

Het vredesakkoord voorziet in een onmiddellijk staakt-het-vuren. Voor 1 juli 1997 moeten gedetailleerde onderhandelingen zijn afgerond en de vrede in de Centraal-Aziatische republiek volledig zijn hersteld. De partijen beloofden een algemene amnestie af te kondigen, alle krijgsgevangenen vrij te laten en de terugkeer van de honderdduizenden vluchtelingen mogelijk te maken.

President Rachmonov, wiens autoritaire regime in het zadel wordt gehouden door 25 duizend Russische soldaten, stond onder grote druk van Moskou om tot een vergelijk te komen met de rebellen. Voorgaande bestanden werden vrijwel meteen verbroken. Ook nu bestaat er twijfel aan de oprechtheid van Rachmonov en het vermogen van Noeri zijn wil op te leggen aan alle guerrillafacties. Niettemin spreken beide zijden ditmaal van een keerpunt.

Meer over