President Bolivia dient ontslag in

President Carlos Mesa van Bolivia heeft opnieuw zijn ontslag ingediend. De protesten en de chaos in het land hebben zo’n massaal karakter aangenomen dat Mesa zich niet langer in staat voelt Bolivia te besturen....

Van onze correspondent Cees Zoon

Het lijkt er op dat de politieke partijen in het parlement deze keer het ontslag van de machteloze president zullen aanvaarden. Drie maanden geleden zei Mesa ook ermee te willen ophouden, maar dat leek toen meer bedoeld als een dreigement en een poging zijn positie te versterken. Het parlement weigerde echter het ontslag te aanvaarden.

Oppositieleider Evo Morales van de militante socialistische partij MAS heeft ingestemd met het vertrek van Mesa en met vervroegde verkiezingen. Morales eist ook het aftreden van de voorzitters van beide kamers van het parlement. Dinsdag bestond nog grote onenigheid over de vraag wie tot de verkiezingen de president moet vervangen. Waarschijnlijk valt de keuze op Eduardo Rodríguez, de president van het Hooggerechtshof.

Maandag dreigde het presidentiële paleis in de hoofdstad La Paz bezet te worden door de demonstranten. Het paleis werd ontruimd en Mesa vertrok via een achterdeur. De geruchten dat hij was gevlucht en de militairen had gevraagd de macht over te nemen, werden in de avonduren door Mesa in zijn tv-boodschap ontkend. Maar in een adem verklaarde de president dat hij zijn functie niet langer wenst te bekleden.

De chaos in Bolivia houdt al maanden aan. In zes van de acht provincies zijn alle doorgaande wegen geblokkeerd door groepen mijnwerkers en boeren. De ‘belegering’ van La Paz heeft tot ernstige bevoorradingsproblemen geleid. Het verkeer is praktisch tot stilstand gekomen door gebrek aan benzine en ook levensmiddelen worden schaars.

Inzet van de grootscheepse protestbeweging is het aardgas. Het machtige vakverbond COB eist de volledige nationalisatie van de bodemschatten, terwijl Morales en zijn aanhang de belasting voor de internationale oliemaatschappijen tot tenminste 50 procent willen verhogen. De maatschappijen, waaronder het Spaanse Repsol en het Braziliaanse Petrobras, hebben als antwoord een investeringsstop afgekondigd en dreigen Bolivia te verlaten.

Maar de hoofdzakelijk indiaanse demonstranten willen ook dat de regering het aangekondigde referendum over de autonomie van de provincies afblaast. Het referendum, dat in augustus moet worden gehouden, is uitgeschreven onder druk van Santa Cruz, de rijkste en blanke provincie. De protestbeweging vreest dat meer autonomie het begin is van een volledige afscheiding van Santa Cruz. Daarmee zou het armste land van Zuid-Amerika vrijwel zonder inkomsten komen te zitten.

De leiders van de autonomiebeweging hebben de bevolking van Santa Cruz opgeroepen zich te verschansen om een dreigende invasie van indianen te voorkomen. Grote groepen indianen zouden al onderweg zijn naar de provincie, om wraak te komen nemen voor het molesteren van enkele indianen door leden van een extreem-rechtse groepering in Santa Cruz. Politieke analisten in Bolivia waarschuwen dat een poging tot afscheiding van de provincie zal leiden tot burgeroorlog.

Meer over