President Abbas nodigt Hamas uit voor ‘nationale dialoog’

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft woensdag de islamistische Hamas verrassend uitgenodigd voor ‘een nationale dialoog’ om de ‘splitsing te beëindigen die ons volk en onze zaak schaadt’....

Van onze correspondenten Alex Burghoorn en Bert Lanting

De opening illustreert de frustratie bij Abbas en het leiderschap op de Westoever over het gebrek aan voortgang in de vredesbesprekingen met Israël. ‘Het falen van het vredesproces, de tragische toestand in Gaza, de gehele Palestijnse situatie noopt tot moedig denken over een uitweg’, heeft Nimer Hamad, een vertrouweling van Abbas, gezegd. Hamas heeft in een eerste reactie welwillend gereageerd.

President Abbas heeft in zijn televisietoespraak in het midden gelaten hoe besprekingen met Hamas gestalte moeten krijgen. Hij verwees alleen naar het ‘Jemenitisch initiatief’, een overeenkomst die afgevaardigden van zijn partij Fatah in maart sloten met Hamas-gezanten met bemiddeling van Jemen. Het leek tot nu toe een doodlopende weg, mede omdat Israël heeft laten weten dat een verzoening met Hamas het einde betekent van het vredesoverleg. Israël houdt Gaza afgesloten sinds Hamas daar in juni 2007 met geweld de macht heeft overgenomen van Abbas.

De opgevoerde nieuwbouw in Joodse nederzettingen zit Abbas vooral dwars. De Palestijnse hoofdonderhandelaar, Ahmed Qureia, heeft woensdag gezegd dat een ‘wonder’ nodig is om nog in 2008 tot een akkoord te komen. Sinds de partijen in december praten heeft Israël de bouw van vele honderden nieuwe woningen aangekondigd. Premier Salam Fayyad heeft woensdag de Europese Unie publiekelijk opgeroepen de betrekkingen met Israël niet verder uit te breiden zo lang het bouwen doorgaat.

Volgens diplomaten in Brussel wordt er op initiatief van Israël over het opwaarderen van de relaties gepraat. De Israëlische regering zou graag zien dat de Europese Unie regelmatig topontmoetingen met Israël organiseert, zoals de EU ook doet met landen als Rusland, de Verenigde Staten en India. Volgens diplomaten is het uiterst onwaarschijnlijk dat de EU erop in zal gaan.

Het opwaarderen van de relaties met Israël zou volgens PvdA-europarlementariër Jan Marinus Wiersma een ‘verkeerd signaal’ geven aan Israël. ‘Er is veel kritiek binnen de Europee Unie op de Israëlische nederzettingenpolitiek en op de veiligheidsmuur die Israël heeft opgetrokken.’ Het zou vreemd zijn juist nu er besprekingen aan de gang zijn ‘een cadeautje aan een van de partijen te geven’.

Meer over