Premier Tsjetsjenië treedt af

De pro-Russische premier van Tsjetsjenië, Sergej Abramov, heeft dinsdag zijn ontslag ingediend. De verklaringen voor het aftreden zijn tegenstrijdig, wat volgens waarnemers duidt op een machtsstrijd binnen de Tsjetsjeense regering....

President Aloe Alchanov had eerder op de dag gezegd dat Abramov aftreedtom gezondheidsredenen. In november was hij zwaar gewond geraakt bij eenauto-ongeluk in Moskou. Alchanov zei niet te weten wie Abramov zalopvolgen. Maar de Tsjetsjeense parlementsvoorzitter DoekvachaAbdoerachmanov verklaarde niet lang daarna dat het parlement Ramzan Kadirovziet als enige geschikte kandidaat.

'Ik was verrast te horen dat mijn ontslag te maken zou hebben met mijngezondheid', weersprak Abramov de president. 'Dat is onjuist. Ik heb mijnontslag ingediend onder de voorwaarde dat Ramzan Kadirov mij zal opvolgen.'

Ramzan Kadirov, die aan het hoofd staat van alle wethandhavendeinstanties in Tsjetsjenië, is al sinds de dood van zijn vader in mei 2004de machtigste man in de onrustige Russische republiek. Ramzan Kadirovkrijgt nadrukkelijk de steun van president Vladimir Poetin, die hemmeermalen in het Kremlin ontving en ook opzocht in Grozny. Begin februariwerd Ramzan Kadirov hoofd van de lokale afdeling van de Kremlin-gezindemachtspartij Eenheid Rusland.

'Formeel heeft Tsjetsjenië nog geen monocratie, maar het ontwikkeltzich wel in die richting', aldus analist Boris Makarenko. Volgens de krantKommersant zal Kadirov vlak na zijn 30ste verjaardag in oktober hetpresidentschap opeisen.

Tot nu toe was hij voor die functie volgens de grondwet te jong. 'Ramzanis het zat om te doen alsof niet alles van hem afhangt. De premier en depresident zijn alleen in naam belangrijk in Tsjetsjenië, de echte machtis in Kadirovs handen', schreef de krant eerder deze maand.

Hoewel Kadirov en zijn beruchte Tsjetsjeense veiligheidstroepen volgensmensenrechtenorganisaties verantwoordelijk zijn voor verdwijningen,martelingen en zelfs moorden, is Kadirov verreweg de populairste politicusin Tsjetsjenië. Uit een recente opiniepeiling onder duizend Tsjetsjenenuit 75 dorpen blijkt dat 67 procent van de ondervraagden Kadirov vertrouwten steunt.

'De meeste Tsjetsjenen zijn blij met Ramzan', aldus Andrew Cunninghamvan Artsen zonder Grenzen, die humanitaire projecten in Tsjetsjeniëbegeleid. 'Ze zijn hem dankbaar voor de verbeterde veiligheid. Hij is eensterke leider - sterker en populairder dan zijn vader was.'

Ramzan Kadirov is met zijn troepen erin geslaagd Tsjetsjenië dusdanigte stabiliseren dat de Russische president Vladimir Poetin onlangsverklaarde zich grotere zorgen te maken over de situatie in andereKaukasische republieken dan in Tsjetsjenië.

Andrew Cunningham van Artsen zonder Grenzen benadrukt echter dat dehumanitaire situatie in Tsjetsjenië sinds de twee oorlogen in de jarennegentig nog steeds niet is verbeterd. 'Buiten de hoofdstad Grozny is ervrijwel geen gezondheidszorg. Ongeveer 180 duizend vluchtelingen zijn nogaltijd niet naar hun huizen teruggekeerd en leven vaak onder erbarmelijkeomstandigheden.

Daarnaast is vrijwel de hele bevolking angstig en getraumatiseerd. DeRussische regering spreekt graag over normalisatie in de republiek, maardaar merken wij nog weinig van.'

De jonge Ramzan Kadirov is een impulsieve politicus. Hij baarde opziendoor tijdens de cartoonaffaire onlangs alle Deense humanitaire organisatiesweg te sturen uit Tsjetsjenië. Daarnaast is hij verklaard voorstander vanpolygamie.

Meer over