Powell zoekt in Europa consensus

De Verenigde Staten en de Europese landen hebben een eerste poging gedaan om de zwaar verstoorde verhoudingen te herstellen. Hoewel de verschillen nog groot zijn, 'hebben we het ergste nu achter de rug', zei secretaris-generaal van de NAVO George Robertson....

Van onze correspondent Geert-Jan Bogaerts

Gisteren was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell op bezoek bij de NAVO en de Europese Unie in Brussel. Uit de besprekingen werd duidelijk dat zowel de Amerikanen als Europeanen vinden dat de Verenigde Naties een belangrijke rol moeten spelen bij de wederopbouw van Irak.

Maar Powell en Robertson erkenden allebei dat er nog grote verschillen van mening zijn over het moment waarop de Verenigde Naties in actie kunnen komen en de precieze taak die de organisatie dient te krijgen.

De Verenigde Staten staan op het standpunt dat de Amerikanen en Britten in eerste instantie een tijdelijk bestuur over Irak moeten voeren. 'Wanneer de toestand daartoe aanleiding geeft, kan dat bestuur worden overgenomen door een internationale organisatie', aldus Powell. Alle Europese landen willen dat de Verenigde Naties al in een eerder stadium de wederopbouw voor hun rekening gaan nemen.

Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw 'moeten er nog veel gedetailleerde discussies worden gevoerd voordat we een conclusie kunnen trekken over de exacte rol van de VN'. Die samenvatting gaven ook de Griekse minister George Papandreou, dit halfjaar voorzitter van de EU, en Europees Commissaris Chris Patten van het overleg van gisteren. 'Over de algemene uitgangspunten groeit de consensus, maar er is nog heel wat te bespreken', zei Patten.

Powell zei zich 'gesterkt' te voelen door de Europese reactie op zijn voorstel dat de NAVO eventueel een rol kan spelen bij de stabilisering van Irak als het regime van Saddam is verdwenen. 'Er kwamen geen regelrecht afwijzende reacties', zei Powell. Maar een Duitse diplomaat zei dat daaruit geen conclusies mochten worden getrokken. 'Er is ons namelijk niets rechtstreeks gevraagd.' De Duitse minister Fischer zei een rol voor de NAVO 'tamelijk abstract' te vinden.

Minister van Buitenlandse Zaken Jaap De Hoop Scheffer noemde de stemming tijdens het topoverleg 'positief en op de toekomst gericht'. Volgens hem is het van belang dat Europa en de Verenigde Staten elkaar proberen te vinden en zich richten op de overeenstemmingen in plaats van de verschillen. 'Ik vind het relevant dat Powell hier heeft verkondigd dat er een belangrijke rol voor de Verenigde Naties zal zijn. Hoe daar in andere delen van de Amerikaanse regering over wordt gedacht, is niet aan de orde.'

Meer over