POSTZEGELS

Het is in Nederland nauwelijks opgemerkt, maar op Aruba wèl. Het eiland kreeg tien jaar geleden zijn 'status aparte' binnen het koninkrijk, los van de vijf andere Nederlandse Antillen....

DIRK K. VREDE

Sinds 1986 heeft Aruba (dus) ook zijn eigen postzegels, zo'n zes series per jaar. Niet verbazingwekkend herdenkt de eerste serie van dit jaar de tienjarige bijzondere

status.

De Arubaanse post heeft gekozen voor afbeelding van vier spraakmakende Arubaanse politici: Juancho Irausquin van de patriottische partij PPA; vader en zoon Henny en Shon A Eman van de Arubaanse Volkspartij AVP; en natuurlijk de harde gangmaker uit de jaren zeventig en tachtig, Betico Croes van de MEP.

Betico Croes verongelukte op 31 december 1985 met zijn auto een paar uur vóór de status aparte een feit zou worden, en kwam niet meer bij uit zijn coma.

Meer over