POSTZEGELS

Dinsdag komen er twee Marshall-planzegels aan de loketten. Je kent de achtergrond, of je weet het niet. De Tweede Wereldoorlog bracht vooral menselijke, maar ook economische rampspoed....

Deze economisch-politieke gedachtengang kan haast niet aan alleen maar één generaal worden toegeschreven. Maar generaal George Marshall 'did it', en de Nobelprijs 1953 en de postzegels die hem eren, zijn hem zeer gegund. Een Duitse herdenkingszegel verscheen al in 1960. Naast de Nederlandse zegels van komende week geeft ook de VS-post komende maand een Marshall-zegel uit.

DV

Meer over