Postorderbedrijf voor medicijnen naar OPG

Een van de luizen in de pels van de apothekers is definitief onschadelijk gemaakt. Het postorderbedrijf Caremark Apotheken is overgenomen door OPG, de medicijnengroothandel die zelf grotendeels eigendom is van de Nederlandse apothekers....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Toen Caremark in 1996 in zee ging met de ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis, zetten de Nederlandse apothekers en de 'gewone' groothandels de hakken diep in het zand. De groothandels weigerden Caremark van medicijnen te voorzien.

Als Caremark erin zou slagen een behoorlijk deel van de medicijnen tegen lagere prijzen rechtstreeks bij de patiënten thuis te bezorgen, zou dat een gevoelige tik betekend hebben voor de winsten van de apothekers en de groothandels. Zelfs minister Wijers mengde zich in de strijd, en onderzocht of het verzet van apothekers en groothandels wel door de beugel kon.

Toch is de soep nooit zo heet gegeten. Zilveren Kruis deed al snel zijn best de reikwijdte van zijn eigen initiatief te bagatelliseren, en Caremark kreeg niet meer dan enkele duizenden klanten. Er werken bij het Utrechtse bedrijf nog geen tien mensen.

Caremark was eigendom van het Amerikaanse bedrijf met dezelfde naam, dat nu zijn activiteiten in Europa heeft afgestoten. Alles werd verkocht aan het Duitse Fresenius, maar de Nederlandse postorderbedrijf is in handen van OPG gekomen.

Volgens een persverklaring van OPG zal de formule van Caremark worden gewijzigd, en zal worden omgevormd tot een bezorgservice ten dienste van de apothekers. 'Daarmee is de Caremark Apotheek geen concurrent meer van de apotheek, maar biedt zij een aanvulling op de bestaande dienstverlening van de apotheek', aldus OPG. Een woordvoerder van de groothandel verwacht dat Caremark kan groeien, maar nog altijd bescheiden zal blijven.

De apothekersorganisatie KNMP heeft zich al achter de overname gesteld, en met de Verenigde Nederlandse Apothekers wordt al gesproken over een gemeenschappelijke exploitatie.

Volgens een woordvoerder van het Zilveren Kruis, die Caremark op de markt introduceerde, is de overname een positieve zaak. 'De dienstverlening zal alleen maar beter worden', zegt zij. Dat de prijsconcurrentie nu weer verdwijnt, bestrijdt ze. 'Je ziet nu dat die ook komt van andere partijen, zoals Boots, die werkt zoals een gewone drogist opereert.'

Volgens haar is Caremark voor Zilveren Kruis een succes geworden. 'Het was onze bedoeling de service te verbeteren, en dat gebeurt nu ook. Het thuisbezorgen is nu een geaccepteerde service geworden.'

Per saldo heeft Caremark het Zilveren Kruis alleen maar geld gekost. De lagere prijzen voor de medicijnen wogen niet op tegen de aanloopkosten die voor Caremark zijn gemaakt, inclusief de juridische kosten. Dankzij de centrale kassen van de ziekenfondsen bleef de schade nog beperkt, want die besloten dat Zilveren Kruis het prijsvoordeel van de goedkopere medicijnen zelf mocht houden en niet, zoals normaalgesproken moet, aan die centrale kassen behoefde af te dragen.

Meer over