nieuwsVN-verdrag

Positie mensen met beperking verslechterd sinds VN-verdrag Handicap

De positie van mensen met een beperking gaat achteruit, ondanks het VN-verdrag Handicap dat Nederland drie jaar geleden tekende met de belofte op verbetering. Dat stelt de Alliantie VN-verdrag in een zogenoemde schaduwrapportage.

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking werken in een opleidingsbedrijf. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Jongeren met een lichte verstandelijke beperking werken in een opleidingsbedrijf.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Volgens het schaduwrapport is de werkloosheid gestegen, heeft de Participatiewet niet gewerkt en nam het aantal mensen met een beperking dat in armoede leeft tussen 2012 en 2016 toe tot 24,6 procent. Mensen met een beperking zouden nog steeds moeizaam toegang krijgen tot zorg, ondersteuning en speciaal onderwijs. Daarnaast is er een tekort aan betaalbare aangepaste woningen. Veel mensen met een beperking voelen zich niet gehoord, niet betrokken en gediscrimineerd.

Het rapport van vijf belangenorganisaties is gebaseerd op onder andere interviews met mensen met een beperking, informatie van specialistische organisaties en een enquête. De alliantie concludeert dat de overheid te weinig gevolg heeft gegeven aan het VN-verdrag.

Volgens de organisaties is de decentralisatie van de zorg een belangrijke factor. Zowel de bezuinigingen als het gebrek aan beleidskaders, centrale sturing en effectieve monitoring leidde tot een achteruitgang van de positie van mensen met een beperking.

Verdrag

Nederland heeft zich in 2016 met het ondertekenen van het VN-verdrag Handicap verplicht om de positie van mensen met een handicap te versterken. Doel van het verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Volgens het verdrag moet de overheid bij het maken van beleid en wetgeving rekening houden met deze grondbeginselen.

De alliantie biedt de schaduwrapportage in 2020 aan bij het VN-comité in Genève.

Meer over