Popinstituut woedend op Van der Ploeg

Het Nationaal Pop Instituut (NPI) vindt dat ex-staatssecretaris van cultuur Rick van der Ploeg 'grove onwaarheden' heeft geuit. In het VPRO-programma Het Lek dat gisteravond op radio 3FM werd uitgezonden, beschuldigde de voormalige bewindsman het NPI onder meer van een zucht naar macht....

Van onze verslaggever Pablo Cabenda

Van der Ploeg blikte in een interview terug op vier jaar popbeleid en keek vooruit op de nieuwe subsidieregeling voor muziekpodia die in 2005 van start gaat. Dit Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM) neemt de taken over van het Nederlands Popmuziekplan, dat nu wordt uitgevoerd door het NPI.

Het NPI is woedend op Van der Ploeg. In een reactie liet het instituut weten het 'buitengemeen onkies' te vinden om 'als bestuurder over je politieke graf heen te willen regeren. Zeker wanneer de uitspraken ook nog eens onwaar zijn, zoals het NPI stelt.

Volgens Van der Ploeg heeft het NPI - dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het huidige subsidiebeleid voor het clubcircuit - veel geld uitgegeven, blokkeert het de goed-functionerende podia ten behoeve van de slecht-functioneren podia en zouden de mateloos populaire dj's buiten de subsidieregelingen vallen.

Om een zo eerlijke mogelijke subsidieregeling te treffen en om de verscheidenheid van de programmering van de Nederlandse podia te stimuleren, werd op initiatief van OCW het FPPM opgericht. Hiervoor werd een deel van het subsidiegeld van vier podium instellingen (Stichting Gaudeamus voor hedendaagse muziek, het Nederlands Impresariaat, het Muziek- en Theaternetwerk en het NPI) overgeheveld naar het nieuwe fonds.

Een door het fonds aangestelde commissie bepaalt welke gezelschappen en bands voor geld in aanmerking komen. Volgens Van der Ploeg levert dit geen enkele belemmering voor kleinere poppodia om geld te krijgen.

Volgens NPI-directeur Jaap van Beusekom juist wel. 'Er staat nu dat subsidie alleen kan worden aangevraagd in ingewikkelde meerjarige samenwerkingsverbanden met anderen, gericht op een bijzondere programmering. Wat dat bijzondere dan inhoudt, wordt ons nergens duidelijk gemaakt. Betekent dat dan dat er stand up comedians, clowns en vuurvreters bij moeten? Gewone bandjes als Johan vallen dan per definitie buiten de boot.'

Hij schat dat het bijna onmogelijk wordt om op dezelfde schaal popconcerten te subsidiëren. Van Beusekom verwacht dat het aantal concerten met 50 procent terugloopt. Ook Gaudeamus-directeur Henk Heuvelmans trok vorige maand aan de bel omdat subsidie-aanvragen van kleinschalige podia voor pop, jazz en nieuwe muziek werden afgewezen.

Van Beusekom vindt het huidige Nederlandse Podium Plan van het NPI juist een toonbeeld van een zo eerlijk mogelijk subsidiesysteem en weerlegt de kritiek van Van der Ploeg. 'Artiesten worden indirect gesubsidieerd door het geld dat het NPI geeft aan de poppodia. De zaal ontvangt subsidie als de gemaakte concertkosten hoger zijn dan de recette. Maar dat tot een bepaald maximum. Podia die onderpresteren worden uit het systeem verwijderd ten gunste van andere popdia die wel aan de vereiste criteria voldoen. Er is dus helmaal geen sprake van slechte podia die goede in de weg zitten.'

Doordat de podia zelf de toevoer van de subsidie regelen, kunnen alle stromingen - dus ook de door dj's gedraaide dance die op bijna elk poppodium geprogrammeerd staat - van de subsidieregeling profiteren, aldus Van Beusekom.

Blijft het feit dat het een beetje mosterd na de maaltijd is, om te klagen over een fonds dat al in maart dit jaar werd gepresenteerd. Van Beusekom: 'Tot op het laatste moment is behoorlijk schimmig gehouden hoe de vork in de steel zat en of het NPI daar nog invloed op kon uitoefenen. Bovendien wilden we ook niet reageren totdat we het nieuwe stelsel hadden voorgelegd aan onze achterban. Als alle betrokken podia, muzikanten en platenlabels zeggen dat ze het nieuwe subsidiebeleid prachtig vinden. Wie zijn wij dan om daar iets tegen in te brengen?'

Ook de beschuldiging van Van der Ploeg over machtsmisbruik door het NPI verwerpt Van Beusekom. 'Wij hebben tenminste onze achterban nog geraadpleegd. Van der Ploeg heeft het bij al zijn uitspraken over vage geluiden die hij in het veld heeft opgevangen.'

Meer over