Politieplan Dehaene valt slecht in België

'Te weinig en te mager', is de teneur van de Belgische reacties op de gisteren gepresenteerde plannen van premier Dehaene om politie en justitie te hervormen....

Van onze correspondent

Geert-Jan Bogaerts

BRUSSEL

Het Belgische parlement gaf de regering in april de opdracht om het rapport en de aanbevelingen van de commissie-Dutroux uit te werken. Deze parlementaire onderzoekscommissie, die de blunders van justitie en politie in het onderzoek naar de kindermoordenaar Dutroux onder de loep heeft genomen, raadde aan om de huidige drie politiediensten te integreren in één groot korps.

Op federaal niveau wordt die aanbeveling opgevolgd, zo maakte Dehaene gisteren duidelijk . Op lokaal niveau echter niet. Daar blijven twee diensten naast elkaar bestaan: gemeentepolitie en rijkswacht. Beide staan onder het bevel van de burgemeester, en de politiemensen van beide korpsen zullen dezelfde opleiding en vergoeding krijgen. Het voorstel is een moeizaam compromis tussen SP, van oudsher de partij van de rijkswacht, en de CVP, die de gerechtelijke politie in bescherming heeft genomen.

CVP-parlementariër Pieter de Crem, woordvoerder voor politie en justitie, ziet de bui al hangen: 'Die burgemeester zal een soort Salomon moeten zijn, die nu eens de gemeentepolitie inschakelt en dan weer de rijkswacht en daarmee bij beide kwaad bloed zet. Dat is een onmogelijke situatie.'

Ook de organisatie van ouders van vermiste kinderen had weinig goede woorden over voor de voorgestelde hervormingen: 'Ze gaan niet ver genoeg en ze komen ook niet overeen met wat de commissie-Dutroux heeft voorgesteld.'

Dehaene, in reactie daarop: 'Ik denk dat die ouders niet voldoende kunnen overzien wat we eigenlijk doen. Er komt vijf miljard frank (270 miljoen gulden) per jaar extra beschikbaar voor onze veiligheid. Bovendien moeten we niet te veel ineens willen: dat kunnen de betreffende korpsen administratief niet verwerken.'

Dehaene is het ook niet eens met de kritiek dat hij de aanbevelingen van de commissie-Dutroux in de wind slaat: 'Nergens staat in het rapport van de commissie dat de korpsen moeten fuseren. Er staat dat gewerkt moet worden aan integratie en aan de regering is opdracht gegeven om dat verder uit te werken.' De CVP is echter niet van zins zich daarbij neer te leggen. Parlementariër De Crem in De Standaard: 'Wat men er ook over bewere, dit is geen integratie. Dit is een cohabitatie.'

Ook de politieorganisaties zelf staan niet te juichen. Zij vinden de hervormingen veel te ver gaan. Zondag komen naar verwachting een kleine 20 duizend politiemensen naar Brussel om te demonstreren tegen de regeringsplannen.

Fractieleider Louis van Velthoven van de sociaal-democratische coalitiegenoot SP is iets positiever gestemd: 'De communicatie wordt in ieder geval beter en dat is altijd onze voorwaarde geweest. Voor ons speelt ook een belangrijke rol dat over vier jaar dit nieuwe model nog wordt geëvalueerd. Het is geen model voor de eeuwigheid.'

Het zit de liberale oppositiepartij VLD vooral dwars dat de coalitiepartijen de kans op verdergaande hervormingen hebben laten lopen: 'Het momentum is verloren gegaan', aldus een woordvoerder. 'De zittende machthebbers hadden de volkswoede moeten gebruiken om echt wat te veranderen in het land. Het is jammer dat ze die kans hebben laten lopen.'

Van het algemene gevoel dat de affaire-Dutroux echt een verandering teweeg zou kunnen brengen, is weinig meer te bespeuren in België. Rijkswacht-chef De Vroom kon vorige week ongehinderd terugkeren naar zijn oude positie, en een van de hoogste politiek verantwoordelijken, oud-minister Wathelet, is eergisteren herbenoemd als rechter bij het Europese Hof van Justitie. Ook andere verantwoordelijken zitten nog op hun plaats.

Meer over