POLITIEKE PORNO

EERGISTEREN heb ik met verbazing en toenemend afgrijzen zitten kijken naar CNN dat verslag deed van de ontwikkelingen in de Lewinsky-affaire waarin president Clinton verzeild is geraakt....

Mijn verbazing betrof vooral de juridische mogelijkheden die de zogenaamde onafhankelijke aanklager Kenneth Starr heeft om het privéleven van het staatshoofd van het machtigste land van de wereld bloot te leggen.

Mijn afgrijzen kwam voort uit de vanzelfsprekendheid waarmee de media in de VS verslag doen van de ontwikkelingen in zo'n zaak, zonder ook maar enige consideratie te betrachten met de mensen die bij die zaak zijn betrokken.

Starr moest eigenlijk onderzoeken of de Clintons betrokken waren bij dubieuze zaken in Arkansas, waar Clinton gouverneur is geweest. Omdat een onafhankelijke aanklager bij zo'n onderzoek kennelijk niet is gebonden aan enige begrenzing wat het onderwerp betreft, is dat ontaard in een speurtocht naar de amoureuze bezigheden van de president.

Bij die speurtocht wordt alle respect voor normale deugden in menselijke relaties, zoals stilzwijgen, loyaliteit, betrouwbaarheid en bescherming van iemands reputatie bij het grof vuil gezet.

Een vriendin van Lewinsky wordt aangemoedigd om gesprekken met haar stiekem op te nemen en haar vooral uitspraken te ontlokken over haar vermeende relatie met de president. De moeder van Lewinsky moet komen vertellen wat haar dochter haar in vertrouwen heeft verteld.

Veiligheidsagenten, secretaresses en chauffeurs moeten hun loyaliteit opgeven en beloften van zwijzaamheid schenden om het mogelijk te maken hun baas onderuit te halen. Ook vrienden en juridische adviseurs worden gedwongen te praten.

De nieuwste ontwikkeling is dat Monica Lewinsky en haar moeder door Starr gevrijwaard zijn van iedere strafrechterlijke vervolging, in de meest ruime zin. Zo'n ruime vrijwaring wordt, begrijp ik, zelden of nooit gegeven. Wat die twee nu ook zeggen voor de jury, al zijn het de grootste leugens, hen kan niets meer gebeuren. Dit feit alleen al maakt voor mij iedere verklaring die zij zullen afleggen in principe ongeloofwaardig. Te meer omdat Monica Lewinsky eerder heeft verklaard dat haar leven van leugens aan elkaar hing.

Het stinkende moeras waarin Starr zich heeft begeven, wordt nog viezer als je bedenkt dat de kosten voor juridische bijstand van een aantal betrokkenen, zoals Linda Tripp en Monica Lewinsky en haar moeder al gauw in de miljoenen lopen. Die kunnen maar op een manier worden terugverdiend: door een smakelijke bestseller te laten schrijven. De juridische vrijwaring die zij hebben verkregen, biedt ook voor het zo pikant mogelijk maken van die komende geschriften onvermoede mogelijkheden.

Het treurige is dat het voor de buitenwereld helemaal niet van belang is of Clinton overspelig is geweest en in ieder geval gaat het niemand iets aan. Zelfs als hij wel een seksuele relatie heeft gehad met Monica Lewinsky en zijn ontkenning was een leugen, dan nog vind ik dat te billijken. Ik weet zeker dat heel veel mannen en vrouwen dat zouden doen om de reputatie of positie van hun overspelige partner te beschermen. Dat soort leugens wordt uitgelokt door mensen erover te ondervragen.

Straks moet Starr de resultaten van zijn smoezelige onderzoek presenteren. Als hij er niet in slaagt om voldoende bewijs te leveren om Clinton te kunnen vervolgen voor een misdrijf, staat hem ook nog de mogelijkheid open om te rapporteren aan het Amerikaanse Congres. Dat kan dan beslissen of het materiaal voldoende aanknopingspunten biedt om een procedure in gang te zetten om Clinton af te zetten.

En daarmee is de hele affaire teruggebracht tot wat het eigenlijk altijd is geweest: een nieuwe bijdrage aan het steeds dikker wordende boek over dirty politics in de VS. Voor mij staat vast dat Starr zich heeft laten gebruiken door zijn Republikeinse vrienden om een bijdrage te leveren aan karaktermoord op Clinton.

Intussen kun je je afvragen of het mogelijk is voor Clinton om te blijven functioneren als president. Als er dag in dag uit in alle media in alle toonaarden met alle mogelijke en onmogelijke speculaties wordt gedelibereerd over de meest persoonlijke kanten van je leven, moet het bijna onmogelijk zijn om gewoon je werk te doen.

Niet alleen omdat je eigen ego wordt gekwetst, maar vooral ook omdat je relaties met de mensen die je het meest naast staan, zoals vrouw en kinderen, familie en vrienden, onder zware druk komen te staan. En het valt natuurlijk waarachtig niet mee om te weten dat overal waar je komt mensen achter je rug grappen maken over je vermeende escapades.

Uit opiniepeilingen blijkt dat het Amerikaanse volk schoon genoeg heeft van het onderzoek. Ik zou het prachtig vinden als Clinton het zou kunnen opbrengen om een eventuele impeachement-procedure tot inzet van de congresverkiezingen in november aanstaande te maken. Het zou mooi zijn als de Republikeinen in het zwaard zouden vallen dat ze voor Clinton hebben opgezet.

Meer over