Politiek is niet geintersseerd in jongeren

Als 63 procent van de jongeren zegt dat politiek hen niet interesseert, betekent zulks dat luisteren naar stijve oude meneren die lange redevoeringen houden met moeilijke woorden hen niet interesseert....

Politiek is 'veel lullen en niks oplossen', denken veel jongeren. Als ik dan lees dat een kwart van de jongeren geen aansprekende partij weet te noemen en de helft stemmen onbelangrijk vindt, vind ik dat haast vanzelfsprekend als je je realiseert dat bijna alle politieke partijen jongeren ook niks te bieden hebben. Welke partij kan nou zeggen dat ze iets goeds voor jongeren hebben gerealiseerd? Welke politicus interesseert het nou om belangen van jongeren te behartigen? Jongeren zijn een minderheid, waarvan een groot deel nog niet eens mag stemmen. Je kunt dus geen overwinning behalen door jongeren te behagen.

Maar wat helpt het de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen? Nou, de groep jongeren die mag stemmen wordt groter, dus is het voor politici interessanter om echt wat voor jongeren te doen. Jongeren worden vroeger geconfronteerd met stemmen, dus denken ze er eerder over na. Alleen al met het gebaar de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen geef je jongeren het gevoel dat ze echt iets meer te zeggen krijgen. Dat zou ze kunnen motiveren.

Maatschappijleer als apart vak samen met staatsinrichting geven in de basisvorming, zou ook helpen. Nu krijg je maatschappijleer pas in de vierde of vijfde klas en staatsinrichting is ondergebracht bij geschiedenis, zodat daar weinig aandacht en tijd voor is. Als je jongeren zelf een discussie-onderwerp laat uitkiezen komt er vaak een goede discussie en als je dat in verband brengt met politiek, lijkt politiek ineens minder saai.

En wat kan het eigenlijk voor kwaad mensen op hun zestiende toestemming te geven te stemmen? Dat er een flink aantal is dat er bewust gebruik van zal maken, is al reden genoeg. Je breidt de democratie uit en dat relatief veel mensen daarvan geen gebruik zullen maken is geen reden om het niet te doen.

AMSTERDAM

Tamira Combrink (14 jaar)

Stemrecht

Het voorstel van D66 om het stemrecht te verlagen tot zestien jaar, kreeg onlang steun van Marcel van Dam in het tv-programma Het Lagerhuis. Van Dam weerlegde het argument dat deze groep jongeren nog niet genoeg politieke kennis in huis heeft, met het argument dat er genoeg stemgerechtigden zijn die deze politieke kennis ook niet in huis hebben. Hij vergeet hierbij de, terechte, voorspelling dat het aantal proteststemmen behoorlijk kan oplopen.

Extreem-rechts krijgt een groter politiek draagvlak als dit plan wordt gerealiseerd. Jongeren van zestien jaar hebben over het algemeen niet voldoende politieke interesse om te beslissen over een nieuwe volksvertegenwoordiging. Diegenen die hierover wel beschikken, hebben vier jaar de tijd om een politieke kleur op te doen en bij de volgende verkiezingen met een gefundeerde mening te stemmen. Dat er te veel stemgerechtigden zijn zonder politieke interesse, daarin heeft Van Dam gelijk. Het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd is daar echter geen remedie tegen.

GRONINGEN Niels Klarenbeek

VVD

Als eerstejaars studente aan de Hogeschool voor Journalistiek in Utrecht ben ik verplicht elke dag de krant te lezen. Zo ook op een koude woensdagochtend (22 oktober), in de trein op weg naar school. De voorpagina berichtte over minister Melkert die zeer ontevreden was met het verkiezingsprogramma van de VVD. En toen vond ik in Geachte Redactie nog eens twee brieven met negatieve uitspraken over de VVD.

Ja, ik stem VVD. Ja, mijn moeder heeft een bovenmodaal inkomen. Maar daarvoor hebben mijn ouders zich dertig jaar in het zweet gewerkt. Ook zij kenden armoede en het gezegde 'ieder dubbeltje omdraaien' was voor hen echt niet iets nieuws. Niet een erfenis, maar keihard werken heeft ze tot welstand gebracht.

Moeten wij al ons geld weer aan de belasting afstaan, omdat andere mensen het minder hebben? Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar hoe vaak hebben wij niet naar een hulp in de huishouding gezocht, omdat mijn moeder als zwaar gehandicapte ms-patiënte die taak niet meer op zich kon nemen. En dan heb ik het nog niet eens over iemand die haar wil verzorgen, omdat ze dat zelf praktisch niet meer kan. Als we al reacties kregen, wilden deze werkzoekenden zwart werken om hun uitkering te kunnen blijven opstrijken. Er lopen in Nederland nog te veel mensen rond die het vertikken de handen uit de mouwen te steken om hun brood te verdienen. Het is wel heel makkelijk om af te geven op de VVD en demonstratief PvdA'er worden in de hoop op nog meer geld.

VOORSCHOTEN

Hanneke de Korte

Meer over