Politiek blijft verdeeld over spoor bij Abcoude

De Tweede Kamer en minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat kunnen het nog steeds niet eens worden over de verdubbeling van zowel de spoorlijn als de autosnelweg Amsterdam - Utrecht bij Abcoude....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

De Kamer wil dat het spoor bij Abcoude verdiept wordt aangelegd. Ze wil daar geld voor gebruiken dat Jorritsma opzij heeft gelegd voor een verdubbeling van de naastgelegen snelweg. De minister voelt niets voor deze oplossing. Zij acht de verdubbeling van de snelweg hard nodig om de dagelijkse opstoppingen te bestrijden.

Jorritsma wil wel iets doen aan de inpassing van het spoor bij Abcoude, maar vindt verdiepte ligging te duur en onnnodig. 'De Kamer verkiest kwaliteit boven kwantiteit van de infrastructuur. Ik ben het daarmee principieel oneens. Als we niet oppassen, lossen we straks geen enkel knelpunt meer op en maken we alleen nog een paar kwalitatief mooie projecten', zei ze dinsdag in een overleg met de Kamer.

De Kamer was niet overtuigd. Op de VVD na willen alle fracties een verdiepte ligging bij Abcoude. Verbugt (VVD) over die tunneldrang: 'De VVD wil geen goudgeplaveide mollengangen.' Jorritsma was het daarmee eens. Ze zei dat de Kamer zelf de vraag naar tunnels of verdiepte wegen en spoorlijnen uitlokt door steeds vaker om zulke voorzieningen te vragen.

Dat geldt volgens haar ook voor de brug in de A50 over de IJssel bij Kampen. De gemeente Kampen wil een tunnel. Jorritsma is daar fel tegen. De Kamer zei begin dit jaar dat die tunnel er moet komen als de provincie bereid is bij te dragen in de kosten. Maar Overijssel wil dat niet. Kampen zelf wil wel veel geld in het project steken. Dat is voor CDA, D66, GroenLinks en RPF voldoende reden om de stad toch een tunnel te gunnen.

De VVD doet daar niet aan mee. Ook de PvdA haakte dinsdag af. Volgens Van Heemst is niet voldaan aan de eis van de Kamer dat de provincie moet betalen voor de tunnel. Voor Reitsma (CDA) was die houding onbegrijpelijk. 'De PvdA houdt mooie verhalen over het inpassen van infrastructuur, maar als het er op aan komt, laat ze Kampen stikken.' Van 't Riet (D66) sloot zich daar bij aan.

Minister Jorritsma is desondanks niet bereid 'nog meer rijksgeld' uit te geven: 'Voor mij heeft het lang genoeg geduurd.' De Kamer praat waarschijnlijk volgende week verder over Abcoude en Kampen. Dat wordt de vijfde ronde.

Meer over